מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
39/22 05/07/2022 מזכיר/ה ועדה מקומית לתכנון ובניה להורדה לחצו כאן 18/07/2022

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
25/22 29/06/2022 למתן שירותים חברתיים ו/או הפעלות (מתנפחים, סדנאות וכיוצ"ב) באירועים עירוניים להורדה לחצו כאן 19/07/2022

חוברת המכרז

33/22 27/06/2022 לאספקה ופריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 17/07/2022

חוברת המכרז

הבהרה 1

21-22 21/06/2022 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות. להורדה לחצו כאן 12/07/2022

חוברת מכרז

24/22 14/06/2022 לאספקה והתקנת ריהוט ייעודי לבית ספר חדשני בעיר דימונה. להורדה לחצו כאן 19/07/2022

חוברת המכרז

נספח ד'

הארכה 1

18-22 13/06/2022 למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 06/07/2022

חוברת המכרז

הארכת מכרז 1

הבהרה 1 לשאלות

הבהרה 2 שאלות

הארכת מכרז 2

עבור לארכיון המכרזים