פגישת עבודה התקיימה עם השרה לאיכות הסביבה

השרה עידית סילמן התארחה בעיר, בפניה הועלו מספר בעיות ואלה זכו לאוזן קשבת ואף להתחייבות לפתור אותן.

 

בביקור זה עמדו על הפרק מספר סוגיות חשובות לשיפור איכות הסביבה והחיים בעיר ובאזור, ביניהן: דיון בנושא המטמנה, סירוס כלבים וחתולים, חוק האריזות וכן דיון בנושא האשכולות ועמק המימן.

מצד העירייה הועלו בעיות רבות, כאשר גזברית העירייה סימה כחלון מעלה נושאים כספיים הכרוכים בפתרון בעיות, בעוד שמנהלת האגף לאיכות הסביבה, שולה לוי אילוז, נוגעת בליבת הבעיות.

קדמה לדיון סקירה על התפתחות דימונה מפי ראש העיר ביטון.
 

בתום מפגש שארך למעלה משעה וחצי, הושגו הסיכומים הבאים:

מטמנה - המשרד אישר חלק מההשקעות שהעירייה השקיעה במטמנה ואתר המחזור כבר בתוכנית ההשקעות של האשכול (נגב מזרחי). פגישה נוספת בנושא תיערך עם ראש המנהל במשרד לאיכות הסביבה.

מתקני שריפת פסולות - במשרד לאיכות הסביבה רואים בחיוב הקמת מתקני שריפת פסולת לאחר מחזור. בקרוב יתכנסו צוותי עבודה מהעירייה ומהמשרד כדי לדון בסוגיה.

סירוס כלבים וחתולים – המשרד ימשיך בקיום קולות קוראים לנושא – ואף יבחן הגדלת השתתפות. המשרד אף המליץ לפנות למשרד החקלאות לטובת השתתפותו בפרויקטים הנ"ל.

חוק האריזות – עיריית דימונה ביקשה הגדלת הפחים הכתומים  ופחי מחזור הנייר – המשרד יפעל לקדם את הנושא מול תאגידי המחזור. לעניין הטענות למול תאגיד המחזור לעניין הפסולת האלקטרונית – הנושא ייבדק מול התאגיד ("תמיר").

דיון בנושא האשכולות – האשכול הציג את הצורך בתקציבי השקעות כפי שהיה בעבר וכן בהגדלת יחידת האכיפה במרחב – בכוונת המשרד לאשר מסגרת לתכנית השקעות לאשכולות בדומה למתווה הקודם, המשרד יבחן את נושא הגברת תקציבי האכיפה באשכול הנגב המזרחי.

דיון בנושא המימן - המשרד מברך על המיזם, ומבטיח כי בעתיד הקרוב יהיה שת"פ בהתאם להתקדמות בנושא.

בתום המפגש בלשכת ראש העיר התקיים מפגש נוסף בפארק תעשיות רותם – שם העלו בפני השרה את האיום בסגירת רותם בעקבות אי אישור שדה בריר לכריית פוספט.
כיל (ICL) ביקשה לקדם תכניות הנדסיות ע"מ להיות מוכנים בבוא היום במידה ויאושר שדה בריר.
השרה הבטיחה לבחון ביסודיות את הנושא, לגבש המלצה מקצועית בזמן סביר ולהביא את הסוגיה לדיון בממשלה.

 

 

 

השרה עידית סילמן