גאווה דימונאית: עמי אסף זכה בפרס ארצי למצטיינים בחינוך גופני

בית הספר עמי אסף זכה השבוע בפרס הארצי לבתי ספר מצטיינים בתחום החינוך הגופני!

כזכור, לאחרונה הסתיימה תחרות פרס החינוך הגופני למורים ולמוסדות חינוך מצטיינים במחוז הדרום לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה.

ועדת הפרס של החינוך הגופני במחוז דרום קבעה את רשימת הזוכים לתשפ"ב, בהם בתי ספר ומורים. הוועדה קבעה שבעה מורים זוכים וחמשה בתי ספר שונים מהדרום. בית הספר עמי אסף בדימונה נמנה עם אותם בתי ספר.

השנה, כאמור, זכה עמי אסף בפרס הארצי ובכך הוא נמנה עם חמש בתי הספר הארציים הזוכים.

פרס החינוך הגופני ניתן פעם בשלוש שנים, כאות הוקרה והערכה לבתי הספר ולמורים מצטיינים בחינוך גופני. להצטיינותם של בתי הספר והמורים חשיבות מרובה בהטמעת אורח חיים פעיל ובריא בתרבות הבית ספרית, הובלת תכניות מצוינות בספורט במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות ובתרומה לצמצום פערי ידע, חינוך לערכים ולסובלנות בספורט. בכך מעניקים המורים לתלמידים חוסן, ידע, שיפור בדימוי העצמי וכלים לחיים פעילים.

ועדת הפרס התרשמה מכלל המועמדים שעשייתם המקצועית מהווה מודל לחיקוי. בדברי הוועדה צוין כי ההוקרה והערכה לזוכים הינם גם תעודת כבוד והערכה לכלל השותפים במעשה החינוכי, מנהלי בתי הספר, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות ואגפי הספורט כולם.

ראש העיר בני ביטון ומנהל אגף החינוך ד"ר מקס פרץ ברכו את בית הספר עמי אסף והעלו על נס את זכייתו בפרס הארצי המכובד והנחשב.