אגף הביטחון ושירותי חירום דואג להכין את מנגנוני העירייה לפעול בשעת חרום ולאבטח שירותים שיאפשרו תפקוד חברתי וכלכלי לתושבי העיר ולבאים בשעריה.

מערך החירום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב בזמן שגרה וחרום עם גופים שונים וביניהם משרדי ממשלה, פיקוד העורף, משטרת ישראל, מגן דוד אדום, שירותי הצלה וכבאות ועוד.

מערך החרום מבוסס על כח אדם מקרב עובדי הרשות ומתנדבים הנותנים מענה לצרכי האוכלוסייה בהתאם לנהלי מל"ח (משק לשעת חרום).

הערכות לשעת חירום

  • גיבוש תפיסת העירייה לח​ירום וכתיבת נהלים.​​
  • הכשרת עובדי העירייה ומתנדבים באמצעות הדרכות תרגילים וביקורות וריענון הידע​ לשמירת הכשירות המבצעית.
  • הצטיידות באמצעים ומערכות לחירום.
  • הכשרת המקלטים הציבוריים.
  • הכנת והכשרת מרכז ההפעלה העירוני.
  • מתן שירותים חיוניים לתושב.

פרטי יצירת קשר - אגף הביטחון

מוטי כהן
מנהל אגף ביטחון

ציון רוזליו
ס.מנהל אגף ביטחון

רג'ין טובול
מזכירת האגף

אבי קאופמן
קב"ט מוסדות חינוך

אבי שגב
מנהל פיקוח ושיטור

יוסי מרציאנו
קב"ט מוסדות חינוך

שלומי טובול
מנהל מוקד עירוני

מירי רוזליו
שער כניסה

יוסי ממן
שער כניסה