מחלקת הנוער תהווה בית לכלל בני הנוער בדימונה תוך מענה מותאם לכל נערה ונער, תוך פיתוח אחריות חברתית וקהילתית.
מחלקת הנוער מתמקדת בחמישה תחומי ליבה עיקריים ומטרתה לייצר פעילות בעלת משמעות לכלל בני ובנות הנוער בעיר 24/7.

מחלקת הנוער שמה לעצמה 2 מטרות עיקריות בעשייתה:

  1. הגדלת בני הנוער בשכבות ט' שפעילים בתנועות וארגוני הנוער בכדי ליצור שכבות בוגרות יציבות יותר.
  2. הגדלת מספר היוצאים לשנות שירות ומכינות בקרב בוגרי שכבות יב' מתוך כוונה להגדיל את כמות המשרתים בשירות משמעותי

תחומי הליבה של מחלקת הנוער הם:

  1. הכנה לצבא ושירות משמעותי
  2. תנועות וארגוני נוער
  3. מנהיגות נוער
  4. פנאי ופיתוח אישי
  5. מעורבות חברתית

כמו כן, אחראית מחלקת הנוער על עשרות מתנדבים ומתנדבות בשנת שירות משמעותית, פרק משימה ובנות השירות לאומי, שהגיעו אל העיר במטרה לעשות טוב. המתנדבים והמתנדבות מהווים חלק בלתי נפרד מהעשייה ופעילויות המחלקה בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

מאור בניטה
מנהל מחלקת הנוער
 050-3649600