• 1
  פרטי המבקש
  2
  תוכן הבקשה
  3
  מסמכים רלוונטיים
  4
  הצהרה וחתימה

  בקשה להקצאת חניית נכים פרטית

  בקשה לחניית נכים פרטית לנכה מסוים. חניה זו ניתנת לנכים שנקבעו להם מעל ל-90 אחוזי מוגבלות בניידות.

  הצבת החניה פטורה מתשלום אגרה אך רכישת השילוט עם מס' הרכב היא על חשבון המבקש.

  *הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה.

  לשאלות ובירורים ניתן לפנות לזיו גוטמן, רכז ועדת תחבורה

  משרד 215, קומה 2, בניין העירייה

  08-6563254

  ziv.gutman@dimona.muni.il

  כתובת המבקש:

  יש למלא במידה והמבקש מתגורר בבית משותף

  כתובת מיקום החנייה המבוקשת:

  הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה

  נא לצרף קובץ סרוק בפורמט PDF

   אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים

  Browser not supported

   

  ">בקשה להקצאת חניית נכים פרטית
 • 1
  פרטי המבקש
  2
  תוכן הבקשה
  3
  מסמכים רלוונטיים
  4
  הצהרה וחתימה

  בקשה להקצאת חניית נכים ציבורית

  בקשה לחניית נכים כללית ללא מס' רכב מוצמד לתמרור. מקנה אפשרות לכלל ציבור הנכים לחנות בחניה זו. 

  *הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה.

  לשאלות ובירורים ניתן לפנות לזיו גוטמן, רכז ועדת תחבורה

  משרד 215, קומה 2, בניין העירייה

  08-6563254

  ziv.gutman@dimona.muni.il

  כתובת המבקש:

  יש למלא במידה והמבקש מתגורר בבית משותף

  כתובת מיקום החנייה המבוקשת:

  הוועדה אינה מתחייבת להציב את החניה במקום המבוקש אלא ע"פ שיקול דעתה

  נא לצרף קובץ סרוק בפורמט PDF

   אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים

  Browser not supported

   

  " style="background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">בקשה להקצאת חניית נכים ציבורית
 • פנייה לוועדת תחבורה בנושאים כלליים

 

מחלקת תחבורה מטפלת בפניות תושבים בנושא בקשות להקצאת חניית נכים אישית וציבורית ובקשות בנושא תחבורה ברחבי העיר. מחלקת התחבורה מרכזת את הפניות ואת ועדת התחבורה העירונית. הועדה דנה בבקשות/הצעות השונות שעולות מטעם התושבים. ניתן לפנות אל הוועדה בבקשות כמו הוספת פס האטה, הצבת תמרור, הוספת תחנת אוטובוס ועוד.

ניתן לפנות לוועדה על ידי הטפסים המצורפים כאן.