מחלקת תחבורה מטפלת בפניות תושבים בנושא בקשות להקצאת חניית נכים אישית וציבורית ובקשות בנושא תחבורה ברחבי העיר. מחלקת התחבורה מרכזת את הפניות ואת ועדת התחבורה העירונית. הועדה דנה בבקשות/הצעות השונות שעולות מטעם התושבים. ניתן לפנות אל הוועדה בבקשות כמו הוספת פס האטה, הצבת תמרור, הוספת תחנת אוטובוס ועוד.

ניתן לפנות לוועדה על ידי הטפסים המצורפים כאן.