מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il 
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212

 

​​הרכב ועדת בחינה לכ"א (תקנה 23) 
1. יו"ר הועדה: מר ארמונד לנקרי מ"מ ראש העיר. 
2. חברת ועדת: גב' מרים גביזון, מנהלת משאבי אנוש.
3. חבר/ת ועדה: מנהל/ת אגף הממונה על העובד שימונה למשרה המוכרזת
4. חבר/ת ועדה: נציג ציבור מרשימת נציגי הציבור המפורסמת 
5. חבר/ת ועדה: נציג ציבור מרשימת נציגי הציבור המפורסמת רשימת נציגי ציבור
1. גב' עליזה לוי
2. מר מתי חיון
3. מר שמואל רחופור