מערכת החינוך בדימונה רואה חשיבות בהבניית חברה ערכית שתושביה מגלים סולידריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית.

חברה ערכית ומתקדמת נמדדת במתן שוויון הזדמנויות, המאפשר שילוב שוויוני של כל חבריה בכל תחומי החיים ובכללם גם אנשים המתמודדים עם מוגבלויות.

ההכרה בשוויון הזכויות של תלמידים המתמודדים עם מוגבלויות מהווה שינוי אזרחי, חברתי ותרבותי.

שינוי זה מתבטא בראש ובראשונה בהכרה בזכות הבסיסית והעמוקה של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות לחיות חיים מלאים ויצרניים, עם הגשמה עצמית בהיותם חלק אינטגרלי מהחברה.

אחת ממטרות החינוך המובאות בחוק חינוך ממלכתי היא:"להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה התומכת בו".     
(סעיף 2(א)(8) לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953)

 

מי זכאי להנגשה במערכת החינוך?

חובת ההנגשה הפרטנית מתייחסת לתלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך הרגיל בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב, או מגיל גן ועד גיל 21 לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד ועבור הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

התקנות מחייבות לספק התאמות נגישות העונות על צורכי התלמיד, והן כוללות פירוט אודות סוגי ההנגשה האפשריים הניתנים במערכת החינוך .

התאמות ההנגשה הפרטנית מיועדות לאפשר לתלמיד השתתפות בכל הפעילויות החינוכיות; לאפשר לו להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורו פעילויות לימודיות שאינן נגישות: להנגיש ידע בערוצים חזותיים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום חזותיים, לאפשר תקשורת תומכת חליפית בערוצים חליפיים, לאפשר רכישת ידע ואפשרות להביע את עצמו כמו יתר בני גילו ללא מגבלה.

על הצוות החינוכי המקצועי להתאים את תכנית הלמידה לתלמיד עם המוגבלות, לפי שיקול דעתו, בהתחשב במוגבלות, ברמת התפקוד שלו ובצרכיו ומבלי שתהיה פגיעה במהות הנלמדת בתוכנית הלימודים.

 

 

לתהליך הנגשה במוסדות חינוך יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. במקרה של תלמיד המתמודד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר ברשות המקומית, עד 15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים. זאת על מנת שהרשות תוכל להיערך בהתאם כדי לבצע את ההנגשה עד לקליטת התלמיד במוסד החינוכי.
   
 2. להתחלת ביצוע ההנגשה על ההורים להגיש טופס 1 -זהו טופס הראשוני והכרחי למיצוי זכויות ילדכם במערכת החינוך.
  ללא הגשת הטופס הנ"ל לא תוכל להתבצע הנגשה במערכת החינוך. יש להגיש את הטפסים עד ה-30/3 של אותה שנה ע"מ שהמוסד החינוכי יספיק להערך לשנה הנוכחית.

   
 3. בנוסף לטופס 1 יש לצרף מסמכים רפואיים רלונטים מהחצי השנה האחרונה.
   
 4. ניתן להגיש את טופס 1+המסמכים הרפואיים באופן מקוון.
   
 5. ההתאמה להנגשה הינה פרטנית ולכל ילד מותאם סל שירותים אישי.
   
 6. לבירורים ופרטים נוספים: מרינה 08-6563256

 

שמע

ראיה

לקות פיזית

לקות תקשורת

/קשב וריכוז

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. בדיקת שמיעה
 3. המלצה של המרכז הטיפולי – חינוכי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

 

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. בדיקת ראייה
 3. המלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה בליקויי ראייה ועיוורים במחוז

 

המסמכים הנדרשים:

 • נכות קבועה:
 1. טופס 1
 2. רופא מומחה
 • נכות זמנית: חוות דעת של רופא מומחה.

 

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד/ פסיכולוג חינוכי או התפתחותי/ קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד.

 


 

**מידע נוסף לצפייה בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) לחצו כאן: קישור לתקנון