השירות ניתן בעיר דימונה באמצעות שתי לשכות רווחה ושירותים חברתיים: הלשכה הצפונית והלשכה הדרומית, אליהן ניתן לפנות על פי אזור מגורים גיאוגרפי. הלשכות הללו הינן כתובת ראשונה לפנייה, פתיחת תיק והגשת בקשה לסיוע ולטיפול של הגורמים המקצועיים.

בלשכות הרווחה והשירותים החברתיים צוות מיומן של עובדים סוציאליים, עובדי סך- מקצועיים ועובדי מנהל, העומדים לרשות הפונים/הלקוחות. אישור מתן סיוע חומרי מותנה בהמצאת תקציב לאותה פעולה, לאחר שהעו"ס סיווג נזקקות הפונה ונקבעה זכאותו. כמו כן, פועלות בשתי הלשכות עובדות סוציאליות לחוק הנוער ועובדות סוציאליות לסדרי דין הפועלות על פי חוק ומעורבות על ידי בתי המשפט בשמירת שלומם של הקטינים.

לשכת רווחה צפונית

כתובת
רחבת שאול המלך 2, דימונה
שעות קבלת קהל
יום א'- 09:00-11:00, יום ג'- 16:00-18:00.

לשכת רווחה דרומית

כתובת
רחוב עיינות 1, דימונה (ליד האולפנה)
שעות קבלת קהל
יום א'- 09:00-11:00, יום ג'- 16:00-18:00