חוק רישוי עסקים תשכ"ח– 1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

  • ​הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים - בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות - בטיפול משטרת ישראל.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - בטיפול משרד התמ"ת.
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות - בטיפול משרד החקלאות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - בטיפול משרד הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות - באחריות הרשות המוניציפאלית.

למידע מורחב אודות חוק רישוי עסקים המלא לחץ כאן​