מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
דרוש/ה 14/12/2022 דרוש/ה פקיד גבייה להורדה לחצו כאן 19/12/2022
52/22 04/12/2022 סגן מנהל אגף צעירים ברשות להורדה לחצו כאן 18/12/2022
70/22 22/11/2022 מפקח רישוי עסקים להורדה לחצו כאן 05/12/2022
דרוש/ה 17/11/2022 עו"ס שיקום ומוגבלויות להורדה לחצו כאן 28/11/2022
דרוש/ה 17/11/2022 עו"ס לדירת מעבר לצעירות בדימונה להורדה לחצו כאן 28/11/2022
דרוש/ה 15/11/2022 עו"ס לתוכנית "פנימה" להורדה לחצו כאן 28/11/2022
68/22 13/11/2022 עובד ביקורת בכיר להורדה לחצו כאן 27/11/2022
59/22 13/11/2022 עו"ס מדריך ראש צוות להורדה לחצו כאן 27/11/2022
דרוש/ה 08/11/2022 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 21/11/2022
61/22 26/10/2022 פקח מסייע שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 08/11/2022
דרוש/ה 23/10/2022 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 01/11/2022
דרוש/ה 23/10/2022 עו"ס רכז שיקום האסיר/בית משפט קהילתי להורדה לחצו כאן 01/11/2022
51/22 02/10/2022 סגן מנהל אגף לתכנון אסטרטגי להורדה לחצו כאן 18/10/2022
דרוש/ה 02/10/2022 דרוש/ה מנהל חשבונות באגף החינוך להורדה לחצו כאן 06/10/2022
46/22 03/08/2022 סגן מנהל אגף החינוך להורדה לחצו כאן 15/08/2022
45/22 03/08/2022 פקח מסייע שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 11/09/2022

הארכת מכרז

44/22 03/08/2022 מנהל יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 15/08/2022
41/22 19/07/2022 סגן מנהל אגף החינוך להורדה לחצו כאן 01/08/2022
39/22 05/07/2022 מזכיר/ה ועדה מקומית לתכנון ובניה להורדה לחצו כאן 18/07/2022
26/22 14/06/2022 נהג ראש הרשות המקומית להורדה לחצו כאן 30/06/2022
30/22 14/06/2022 פקח מסייע שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 30/06/2022
32/22 14/06/2022 מנהל מחלקת יחידת החינוך הקדם יסודי להורדה לחצו כאן 30/06/2022
קאנטרי קלאב - עמותת הספורט דימונה 02/06/2022 דרושים מדריכים ומדריכות חדר כושר מקצועיים להורדה לחצו כאן 26/06/2022

הארכת מכרז

23/22 24/05/2022 בודק תוכניות להורדה לחצו כאן 07/06/2022
22/22 12/05/2022 עובד ביקורת בכיר(מבקר בכיר) להורדה לחצו כאן 25/05/2022
20/22 28/04/2022 סייע כיתתי בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 12/05/2022
19/22 05/04/2022 בודק תוכניות להורדה לחצו כאן 27/04/2022
9/22 04/04/2022 קצין ביטחון ובטיחות מוסדות החינוך(קב"ט ואחראי בטיחות מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 28/04/2022

הארכה 1

הארכה 2

דרוש/ה 20/03/2022 עו"ס לטיפול בנשים נפגעות אלימות מינית להורדה לחצו כאן 22/03/2022
17-22 20/03/2022 מפקח רישוי בניה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה או ברשות מקומית להורדה לחצו כאן 03/04/2022
10/22 15/03/2022 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני ושיטור עירוני להורדה לחצו כאן 28/03/2022
15/22 10/03/2022 עובד ביקורת בכיר(מבקר בכיר) להורדה לחצו כאן 27/03/2022
דרוש/ה 03/03/2022 ממלא מקום מפקח רישוי עסקים- למשך 3 חודשים עם אפשרות לתקופה של עד חצי שנה להורדה לחצו כאן 06/03/2022
13/22 28/02/2022 מנהל/ת מחלקת יחידת החינוך הקדם יסודי להורדה לחצו כאן 14/03/2022
12/22 28/02/2022 מנהל/ת לשכת מנכ"ל/מזכיר ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 21/03/2022

הארכת מכרז

דרוש/ה 13/02/2022 עו"ס לאזרחים וותיקים להורדה לחצו כאן 27/02/2022
דרוש/ה 13/02/2022 עו"ס רכז שיקום האסיר להורדה לחצו כאן 27/02/2022
דרוש/ה 13/02/2022 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 27/02/2022
דרוש/ה 13/02/2022 עו"ס קהילתי להורדה לחצו כאן 27/02/2022
דרוש/ה 13/02/2022 עו"ס לטיפול בנשים נפגעות אלימות מינית להורדה לחצו כאן 27/02/2022
4/22 16/01/2022 מהנדס עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 31/01/2022
3/22 11/01/2022 מידען תכנוני להורדה לחצו כאן 25/01/2022
דרוש/ה 10/01/2022 עובד אחזקה באגף שפ"ע להורדה לחצו כאן 13/01/2022
1/22 09/01/2022 אב בית/איש תחזוקה בבית ספר אמיר להורדה לחצו כאן 24/01/2022
2/22 09/01/2022 אב בית/איש תחזוקה בבית ספר בן עטר להורדה לחצו כאן 24/01/2022
50-21 28/12/2021 מנהל/ת לשכת מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית להורדה לחצו כאן 16/01/2022
51-21 28/12/2021 רכז/ת קליטת עלייה להורדה לחצו כאן 16/01/2022
49-21 27/12/2021 עו"ד ממונה תחום בכיר- אזרחי/מנהלי/נזיקי להורדה לחצו כאן 16/01/2022
דרוש בקאנטרי קלאב 15/12/2021 מנהל/ת חשבונות רכש ואדמיניסטרציה להורדה לחצו כאן 26/12/2021
דרוש בקאנטרי קלאב 15/12/2021 אב בית לקאנטרי קלאב דימונה להורדה לחצו כאן 26/12/2021
דרוש בקאנטרי קלאב 15/12/2021 רכז/ת חוגי סטודיו ובית ספר למדריכי ספורט להורדה לחצו כאן 26/12/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס לנוער נפגעי סם להורדה לחצו כאן 14/11/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס נוער וצעירים- מט"ל ומלווה חיילים צעירים להורדה לחצו כאן 14/11/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס נוער וצעירים להורדה לחצו כאן 14/11/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס קהילתי להורדה לחצו כאן 14/11/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 14/11/2021
דרוש/ה 07/11/2021 עו"ס לטיפול בנשים נפגעות אלימות מינית להורדה לחצו כאן 14/11/2021
41/21 30/09/2021 חשמלאי מוסמך/ עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן 13/10/2021
דרושים 30/09/2021 דרוש/ה סייע כיתתי בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 07/10/2021
38/21 26/08/2021 עו"ס משפחה/עו"ס לחוק הנוער להורדה לחצו כאן 14/09/2021
39/21 26/08/2021 ספרן/מידען בספריה העירונית להורדה לחצו כאן 13/10/2021

הארכת מכרז

דרוש/ה 26/08/2021 עו"ס לטיפול בקהילה הלהט"ב להורדה לחצו כאן 02/09/2021
דרוש/ה 26/08/2021 עו"ס צעירים חיילים להורדה לחצו כאן 02/09/2021
דרוש/ה 26/08/2021 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 02/09/2021
דרוש/ה 26/08/2021 סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 02/09/2021
דרוש/ה 26/08/2021 עו"ס לטיפול בנשים נפגעות אלימות מינית 50% משרה להורדה לחצו כאן 02/09/2021
דרוש/ה 26/08/2021 עו"ס לטיפול בנשים נפגעות אלימות מינית 100% משרה להורדה לחצו כאן 02/09/2021
35/2021 01/08/2021 מזכירות בית הספר "בגין ו- "אמיר" להורדה לחצו כאן 22/08/2021
34/21 05/07/2021 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 20/07/2021
דרושים לעמותת הספורט 21/06/2021 דרושים מרצים ומדריכים לאימון גופני, פעילות גופנית ומדעים(עיוני ומעשי) + דרושים מדריכים לכל החוגים שקשורים לספורט- מפורט במכרז להורדה לחצו כאן 06/07/2021
27/21 13/06/2021 מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות המקומית להורדה לחצו כאן 27/06/2021
28/21 13/06/2021 חשמלאי מוסמך/עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן 27/06/2021
דרוש/ה 23/05/2021 דרוש/ה מ"מ למשך 5 חודשים ליחידת אגף נציגת יחידת תקציבים(רפרנטית) אגף הכספים להורדה לחצו כאן 10/06/2021

הארכת מכרז

דרוש/ה 20/05/2021 עובד סוציאלי - מיזם הורות צעירה בסיכון להורדה לחצו כאן 03/06/2021

הארכת מכרז

21/21 09/05/2021 מנהל מחלקת האכיפה באגף הכנסות בעירייה להורדה לחצו כאן 22/06/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז 2

קול קורא 09/05/2021 קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם להורדה לחצו כאן 10/06/2021

שאלון למועמד

דרושים לעמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה 06/05/2021 דרוש- רכז חוגי ספורט, רכז פרויקטים ומדריכים לכדורגל, כדוריד, כדורסל, התעמלות קרקע, אומנות לחימה, אירובי, פילטיס, זומבה, שחייה, התעמלות בריאותית, אתלטיקה קלה, אגרוף, פוציוולי, ריקודים סלונים, מחול מזרחי, ברקדנס, אימון פונקציונלי, הוקי רולר, טניס שולחן, טני להורדה לחצו כאן 10/06/2021
דרוש לעמותה לקידום הספורט הפנאי ותרבות הגוף 25/04/2021 מלווה עולים לעידוד העלייה דובר את השפה הצרפתית להורדה לחצו כאן 09/05/2021
17/21 11/04/2021 מנהל אגף שפ"ע להורדה לחצו כאן 27/04/2021
דרוש/ה 11/04/2021 פקיד/ה במחלקה הווטרינרית להורדה לחצו כאן 15/04/2021
דרושים 07/03/2021 דרוש/ה עובד יחידת גבייה להורדה לחצו כאן 14/03/2021
15/21 07/03/2021 מפקח תכנון ובנייה להורדה לחצו כאן 25/03/2021
דרוש/ה 28/02/2021 דרוש/ה מלווה משפחות להורדה לחצו כאן 07/03/2021
6/21 08/02/2021 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני ושיטור עירוני להורדה לחצו כאן 28/02/2021
11/21 08/02/2021 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 28/02/2021
10/21 02/02/2021 פקח מסייע שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 14/02/2021
12/21 02/02/2021 מנהל/ת רשת הספריות העירוניות בדימונה להורדה לחצו כאן 14/02/2021
1/2021 26/01/2021 מנכל לתאגיד עירוני- העמותה לקידום הספורט הנופש ותרבות הגוף בדימונה להורדה לחצו כאן 14/02/2021
3/2021 20/01/2021 עו"ס צעירים וחיילים להורדה לחצו כאן 01/02/2021
4/2021 20/01/2021 עו"ס מרכז/ת מדור טיפול במוגבלים להורדה לחצו כאן 01/02/2021
15/2020 01/12/2020 מנהל/ת השירותים הדיגיטאליים להורדה לחצו כאן 14/12/2020
47/2020 25/11/2020 קצין ביטחון ובטיחות מוסדות החינוך (קב"ט ואחראי בטיחות מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 15/12/2020
45 24/11/2020 מנהל איזור איכות סביבה להורדה לחצו כאן 06/12/2020
40/2020 18/11/2020 מכרז לתפקיד עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 24/12/2020

הארכת מכרז 1

42/2020 18/11/2020 עו"ס לטיפול באלימות במשפחה להורדה לחצו כאן 24/12/2020

הארכת מכרז

18/11/2020 דרוש/ה מ"מ פקח/שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 01/12/2020
35 16/09/2020 עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
28/2020 14/09/2020 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז  2

הארכת מכרז 3

29 14/09/2020 עו"ס שיקום ומוגבלויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
30 14/09/2020 עו"ס מרכז עוצמה ומיצוי זכויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
31 14/09/2020 עו"ס מרכזת משפחות במשבר לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 01/11/2020
32/2020 14/09/2020 עו"ס קהילתית להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז 2

34 14/09/2020 עו"ס מרכז תוכנית יתד להורדה לחצו כאן 01/11/2020
41-2020 14/09/2020 עו"ס שיקום ומוגבלויות להורדה לחצו כאן 01/02/2021

הארכת מכרז

הארכת מכרז 2

24/08/2020 פקיד גבייה להורדה לחצו כאן 30/08/2020
26/2020 12/08/2020 מנהל.ת רשת ספריות עירוניות להורדה לחצו כאן 24/08/2020
25 05/08/2020 חשב שכר להורדה לחצו כאן 16/08/2020
22 29/07/2020 מכרז לתפקיד מזכירת בית ספר יצחק שדה להורדה לחצו כאן 10/08/2020
23 29/07/2020 מכרז לפקח שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 10/08/2020
09 28/06/2020 פקח חניה וחוקי עזר ברשות להורדה לחצו כאן 08/07/2020
24/06/2020 מ"מ בודק תכניות להורדה לחצו כאן 29/06/2020
17/20 07/06/2020 עו"ד ממונה תחום אזרחי מנהלי להורדה לחצו כאן 17/06/2020
18/20 07/06/2020 מפקח רישוי עסקים להורדה לחצו כאן 23/06/2020
10/2020 31/05/2020 עו"ס מועדוניות להורדה לחצו כאן 10/06/2020
13/05/2020 מכרז לפקיד/ת דוברות להורדה לחצו כאן 20/05/2020
11/2020 13/05/2020 מנהל/ת מחלקה לפיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/05/2020
12/05/2020 פקיד/ת מידע ונתונים להורדה לחצו כאן 20/05/2020
08/03/2020 פקיד/ה במשרד הרישוי להורדה לחצו כאן 15/03/2020
3/2020 20/01/2020 ממונה על בטיחות וגהות להורדה לחצו כאן 12/02/2020
19/01/2020 סייעת כיתתית בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 26/01/2020
19/01/2020 דרוש/ה סייעת גנים להורדה לחצו כאן 26/01/2020
71 29/12/2019 מזכירה בלשכת ראש העיר להורדה לחצו כאן 13/01/2020
72 29/12/2019 מנהל ספריות עירוניות להורדה לחצו כאן 12/02/2020

הארכת מכרז

74 24/12/2019 תברואן / מפקח רישוי עסקים להורדה לחצו כאן 25/03/2020

הארכת מכרז

73 24/12/2019 מנהל מחלקת גינון להורדה לחצו כאן 08/01/2020
99 10/11/2019 פקידה באגף חינוך להורדה לחצו כאן 14/11/2019
98 10/11/2019 פקיד גבייה להורדה לחצו כאן 14/11/2019
64-2019 30/10/2019 חשב/ת אגף נציג/ת יחידת תקציבים )רפרנט/ית(- אגף הכספים להורדה לחצו כאן 17/11/2019
62 28/10/2019 מכרז מזכירת בית ספר עמי אסף להורדה לחצו כאן 14/11/2019
63 28/10/2019 מכרז מזכירת בית ספר צבר להורדה לחצו כאן 14/11/2019
22/10/2019 עובד גבייה להורדה לחצו כאן 28/10/2019
25-2019 16/09/2019 עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 16/09/2019
55 15/09/2019 מכרז תברואן במחלקת רישוי עסקים להורדה לחצו כאן 18/11/2019
55 15/09/2019 מכרז לתברואן / מפקח רישוי עסקים להורדה לחצו כאן 23/10/2019
26-2019 04/09/2019 עו"ס נושמים לרווחה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
27-2019 04/09/2019 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 25/03/2020

הארכת מכרז 66/19

31-2019 04/09/2019 עו"ס מרכז מיזם מפגש להורדה לחצו כאן 18/11/2019

הארכת מכרז - 31

52-2019 04/09/2019 עו"ס קהילתית במרכז עוצמה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
53-2019 04/09/2019 עו"ס נערה במצוקה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
49-2019 29/08/2019 ממונה על בטיחות וגיהות להורדה לחצו כאן 10/09/2019
50-2019 29/08/2019 מנהל/ת מחלקת גינון ואדריכלות נוף להורדה לחצו כאן 18/11/2019

הארכת מכרז - 50

הארכת מכרז 2 - 50

11/08/2019 מנכ"ל/ית לתיאטרון דימונה להורדה לחצו כאן 15/09/2019
46 23/07/2019 מנהל מערכות מידע ראשי להורדה לחצו כאן 29/08/2019
44 08/07/2019 מכרז לתפקיד סייעת כיתתית בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 27/07/2019
43/19 30/06/2019 חשב/ת אגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים להורדה לחצו כאן 15/07/2019
מנהל מחלקת גבייה עסקית 30/06/2019 מנהל/ת מחלקת גביית עסקים להורדה לחצו כאן 15/07/2019
36/19 12/06/2019 מכרז מנהל מחלקת גבייה עסקים להורדה לחצו כאן 24/06/2019
16/05/2019 מכרז עו"ס/ית משפחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית) להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
30/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית אזרחים ותיקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
25/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית טיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
29/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
26/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית משפחה/נושמים לרווחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
31/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מרכז מיזם מפגש להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
34/2019 15/05/2019 מנהל/ת מוקד עירוני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
17/2019 06/04/2019 מכרז קצין ביקור סדיר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/05/2019
18/2019 06/04/2019 מכרז חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
19/2019 06/04/2019 מכרז מנהל אגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
20/2019 06/04/2019 מכרז מנהלת מחלקת גבייה בעסקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
14/2019 26/03/2019 מנהל/ת אגף צעירים ברשות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
26/03/2019 קב"ס/ית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
18/2019 26/03/2019 חשמלאי מוסמך/עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
26/03/2019 מנהל/ת אגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
20/2019 26/03/2019 מנהל/ת מחלקת גביית עסקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
14/2019 26/03/2019 מכרז מנהל אגף צעירים ברשות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/04/2019
16/2019 25/03/2019 חשב/תאגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
06/03/2019 מכרז קבלן לניהול ופיקוח עבודות גינון ואחזקה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/03/2019
10/2019 04/03/2019 מכרז לרכז/ת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/03/2019
3-4-5/2019 17/02/2019 ביטול מכרז מס' 3-4-5/2019 מזכירות בבתי הספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
13/02/2019 מכרז למשרת מפקח תכנון ובנייה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 22/02/2019
24/01/2019 ביטול מכרז לתפקיד רכזת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס 2019/3 מזכירת בית ספר בגין להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/4 מזכירת בית ספר עמי אסף להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/5 מזכירת בית ספר צבר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/1 רכז/ת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
13/12/2018 מכרז 38/2018: הפעלת תכנית הלב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 20/12/2018
12/12/2018 פקיד/ה למשרד הרישוי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/12/2018
12/12/2018 מכרז 43/2018: מרכזת נושא המניעה והטיפול באלימות המשפחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 42/2018: עו"ס מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 41/2018: מנהלת מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 40/2018: עו"ס מש"ה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
05/12/2018 מכרז 34-2018: מכרז לגזבר עירייה 23/12/2018
02/12/2018 מכרז 37/2018: מנהל/ת חשבונות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 11/12/2018
20/08/2018 מכרז 69/2018: פרדמדיק למכרז רפואי מיראז' להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2018
01/08/2018 מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי-טפסים והצהרה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/08/2018
16/05/2017 מאגר יועצים- הקרן לפיתוח דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/06/2017
05/07/2016 קול קורא-הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית 17/07/2016
19/06/2016 מכרז מס' 47/2016: מכרז לתפקיד עובד/ת קהילתי בביה"ס להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 05/07/2016
02/06/2016 מכרז מס' 37/2016: מתן שירותים של קצין בטיחות בתעבורה 08/06/2016
26/05/2016 מכרז מס' 33/2016: מכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/05/2016

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 12/01/2023 התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "Jobbing" לשימוש במערכת אינטרנטית למכרזי כח אדם. להורדה לחצו כאן 26/01/2023
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 12/01/2023 התקשרות בפטור ממכרז עם הספק "מכון אבישי", עוסק מורשה 036414928 לצורך קיום סדנא תהליכית להורים לילדים עם אוטיזם. להורדה לחצו כאן 26/01/2023
2/23 10/01/2023 לאספקת צבעים להורדה לחצו כאן 29/01/2023

חוברת מכרז

1/23 03/01/2023 למתן שירותי ניהול והפקת תכנית-פסטיבל לחיזוק וקידום חוסן קהילתי באמצעים אומנותיים להורדה לחצו כאן 18/01/2023

חוברת המכרז

48/22 08/12/2022 למתן שירותי ניקיון באמצעות בעלי מוגבלויות במוסדות ציבוריים ובמוסדות חינוך בשטח שיפוטה של עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 15/01/2023

חוברת המכרז

הארכת מכרז 1

הארכת מכרז 2

מסמך הבהרות

71/22 06/12/2022 לאספקה והתקנת ריהוט וציוד משרדי למוסדות העירייה להורדה לחצו כאן 10/01/2023

חוברת מכרז

הארכת מכרז 1

הארכת מכרז 2

43/22 22/11/2022 לאספקת יעה אופני (מיני מעמיס) לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 20/12/2022

הארכה מכרז נוספת

חוברת המכרז

הארכת מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד 23/10/2022 התקשרות עם הספק "שובה דרך" לצורך קיום הדרכה בתחום ריפוי ועיסוק למעון השיקומי בדימונה להורדה לחצו כאן 02/11/2022
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 19/10/2022 התקשרות עם חגית קוזלובסקי לצורך הפעלת חוג "מסביב לעולם בתנועה" בגני הילדים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 02/11/2022
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 19/10/2022 התקשרות עם ספק "לימוד אנגלית בכיף" לצורך קיום חוגי אנגלית בגני הילדים להורדה לחצו כאן 02/11/2022
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 18/09/2022 התקשרות עם הספק מר יצחק סויסה- שירותי מוזיקה לצורך הפעלת תכנית העצמה לנערים בסיכון בתחום המוזיקה להורדה לחצו כאן 02/10/2022
56/22 08/09/2022 לאספקת צבעים להורדה לחצו כאן 30/10/2022

חוברת המכרז

הארכת מכרז

55/22 07/09/2022 לאספקת מערכות גינון לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 02/10/2022

חוברת מכרז

קול קורא ליו"ר וחבר עדת ערר 01/09/2022 הזמנה להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה להורדה לחצו כאן 22/09/2022

שאלון

37-22 01/09/2022 לאספקה, התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 02/10/2022

חוברת מכרז

הבהרה

נספח ו'

הארכה

49-22 01/09/2022 לפריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 18/09/2022

חוברת מכרז

47-2022 09/08/2022 להשכרת מבנה ברח' הרימון להורדה לחצו כאן 07/09/2022

חוברת המכרז

פרוטוקול סיור מציעים

הבהרה

42/22 03/08/2022 לאספקת מכונת טיאוט ייעודית להורדה לחצו כאן 11/09/2022

חוברת המכרז

הארכת מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד 28/07/2022 התקשרות עם הספק מאיה שושני לצורך קיום הדרכה בתחום קלינאות תקשורת שיקומית למעון השיקומי בדימונה להורדה לחצו כאן 07/08/2022
כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד 28/07/2022 התקשרות עם הספק חן גורדון לצורך קיום הדרכה בתחום ניהול מעונות שיקומיים למעון השיקומי בדימונה להורדה לחצו כאן 07/08/2022
25/22 29/06/2022 למתן שירותים חברתיים ו/או הפעלות (מתנפחים, סדנאות וכיוצ"ב) באירועים עירוניים להורדה לחצו כאן 07/08/2022

חוברת המכרז

הארכה 1

הארכה 2

הארכה 3

הארכה 4

34/22 המכרז בוטל 29/06/2022 לאספקת מכונת טיאוט ייעודית 03/07/2022

המכרז בוטל

33/22 27/06/2022 לאספקה ופריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 26/07/2022

חוברת המכרז

הבהרה 1

הבהרה 2

הארכת מכרז

הבהרה 3

21-22 21/06/2022 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות. להורדה לחצו כאן 12/07/2022

חוברת מכרז

הבהרה

28/22 14/06/2022 לאספקה והתקנת ריהוט וציוד לגני הילדים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 03/07/2022

חוברת מכרז

24/22 14/06/2022 לאספקה והתקנת ריהוט ייעודי לבית ספר חדשני בעיר דימונה. להורדה לחצו כאן 21/07/2022

חוברת המכרז

נספח ד'

הארכה 1

הארכה 2

הארכה 3

29/22 14/06/2022 לאספקה והתקנת ריהוט וציוד משרדי למוסדות העירייה ולמוסדות החינוך בדימונה להורדה לחצו כאן 03/07/2022

חוברת המכרז

הבהרה 1

18-22 13/06/2022 למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 06/07/2022

חוברת המכרז

הארכת מכרז 1

הבהרה 1 לשאלות

הבהרה 2 שאלות

הארכת מכרז 2

הצעת מחיר 14/03/2022 הצעות מחיר לרכישת ציוד ספורט להורדה לחצו כאן 22/03/2022
16/22 09/03/2022 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הקשר עם התושב לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 03/04/2022

חוברת מכרז

הארכת מכרז

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות 2

הזמנה להציע הצעות מחיר 28/02/2022 עיריית דימונה מזמינה את הציבור להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב להורדה לחצו כאן 08/03/2022
14/22 23/02/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי איסוף, פינוי, הובלה והטמנת פסולת בניין (כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים) בשטח השיפוט של העיר דימונה להורדה לחצו כאן 10/03/2022

חוברת מכרז

הבהרה

11/22 17/02/2022 לאספקת ארוחות למועדון מופ"ת לניצולי שואה בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 08/03/2022

חוברת מכרז

05/2022 09/02/2022 מתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 01/03/2022

חוברת מכרז

הבהרה 1

הזמנה להציע הצעות 03/02/2022 עיריית דימונה מזמינה את הציבור להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב להורדה לחצו כאן 10/02/2022
הזמנה להציע הצעות מחיר 13/01/2022 לרכישת מכולות אשפה ומתן כושר להורדה לחצו כאן 24/01/2022
48/21 22/12/2021 פירוק ופינוי עמודי תאורת רחוב, אספקה והרכבת עמודי תאורה חדשים ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 09/01/2022

חוברת מכרז

הודעת הבהרה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

הזמנה להציע הצעות מחיר 21/12/2021 עיריית דימונה מזמינה את הציבור להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב להורדה לחצו כאן 29/12/2021
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד 19/12/2021 חברת רעיון בקרטון לצורך הספקת מערכי פעילות באנגלית לגני הילדים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 30/12/2021
47/2021 16/11/2021 לאספקת כלי רכב תפעולי לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 05/12/2021

חוברת מכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 02/11/2021 התקשרות עם חגית קוזלובסקי לצורך הפעלת חוג "מסביב לעולם בתנועה להורדה לחצו כאן 16/11/2021
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד 02/11/2021 התקשרות עם חברת "יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ" , לצורך הכנת לקט תקשורת ועיתונות להורדה לחצו כאן 16/11/2021
43/21 06/10/2021 לאספקת כלי רכב תפעולי לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 25/10/2021

חוברת המכרז

40/21 05/10/2021 לארגון, ניהול והפעלת פרויקטים חברתיים/קהילתיים בעיר דימונה באמצעות סטודנטים להורדה לחצו כאן 24/10/2021

חוברת המכרז

מסמך הבהרות

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 05/09/2021 התקשרות בפטור ממכרז עם עמותת "קדימה מדע word ort" להורדה לחצו כאן 26/09/2021
הודעה על התקשרות בפטור ממכרז 05/09/2021 התקשרות עם עמותת "קדימה מדע" להורדה לחצו כאן 26/09/2021
30/21 25/08/2021 מתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 17/10/2021

חוברת המכרז

הארכת מכרז 1

הארכת מכרז 2

מסמך הבהרות 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 25/08/2021 התקשרות עם הספק "פלד זה"ב" לצורך אספקת מתחם זהירות בדרכים פריק להורדה לחצו כאן 09/09/2021
36/21 22/08/2021 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות להורדה לחצו כאן 05/09/2021

נספח שינויים והוראות מיוחדות הסעות

נספח א מפרט הסעות

חוברת המכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 03/08/2021 התקשרות עם ספק יחיד - דניאל אדה להורדה לחצו כאן 17/08/2021
32/2021 25/07/2021 למתן שירותי גינון בתחום אחריות של עיריית דימונה – בשטחים הציבוריים בשיכוני המשפחות בבסיס "נבטים". להורדה לחצו כאן 22/08/2021

חוברת מכרז -  שירותי גינון בתחום אחריות של עיריית דימונה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה - מכרז שירותי גינון

31-2021 19/07/2021 לאספקת ארוחות למוסדות החינוך המיוחד בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 02/08/2021

חוברת המכרז

שאלות הבהרה

26/21 06/07/2021 לאספקת תווי קנייה לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 01/08/2021

חוברת מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה - מס' 2

23/21 30/06/2021 שירותי ארכיב וגניזה להורדה לחצו כאן 18/07/2021

חוברת מכרז

29/21 21/06/2021 לאספקה ופריסת מרבדי דשא טבעי ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 11/07/2021

חוברת המכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

24/21 17/06/2021 לאספקת כלי רכב תפעולי לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 19/07/2021

הארכת המכרז עד לתאריך 19/07/2021

חוברת המכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

25-21 16/06/2021 למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה להורדה לחצו כאן 04/07/2021

חוברת המכרז

20/21 01/06/2021 למתן שירותי גבייה ושירותים משפטיים עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 27/06/2021

חוברת המכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

הארכת מכרז

הודעה על כוונה להתקשר פטור ממכרז 30/05/2021 התקשרות עם חברת "טל שולמרק בע"מ " לצורך אספקת מתקני האכלה לחתולים להורדה לחצו כאן 13/06/2021

הצעת מחיר

התקשרות עם ספק במכרז שפרסמה החברה לפיתוח משאבי אנוש מס' מכ' 5/2020 לענייני התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש 24/05/2021 התקשרות עם ספק לענייני התקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש להורדה לחצו כאן 30/05/2021
9/21 04/05/2021 מכרז לביצוע עבודות מסגרות מעת לעת עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 13/06/2021

חוברת מכרז

הארכת מכרז 1

הארכת מכרז 2

19/21 28/04/2021 לכידה, עיקור, סירוס, טיפול, חיסון ועוד של חתולי רחוב להורדה לחצו כאן 13/05/2021

חוברת מכרז

18/21 25/04/2021 הודעה על ביטול מכרז להפעלת תכנית הלב לנערות צעירות בקצה הרצף להורדה לחצו כאן 06/05/2021
13/21 18/03/2021 לאספקת כלי רכב תפעולי לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 02/05/2021

חוברת המכרז

הארכת מכרז 

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 18/03/2021 משחק טרוויה "חידון לפסח" עמותת - כרם שאול להורדה לחצו כאן 28/03/2021
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז חברת דינאמיקלאס 24/02/2021 לרכישת 8 מערכות למידה אנטראקטיביות להורדה לחצו כאן 11/03/2021
09/02/2021 פנייה לקבלת הצעות מחיר לשיווק מסלול מאיץ עסקי טכנולוגי להורדה לחצו כאן 13/02/2021
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספקי יחיד 28/12/2020 המרכז הישראלי לשוויון מגדרי- הפעלת תכנית "דרושה מנהיגות" 11/01/2021

התקשרות עם ספק יחיד- פטור ממכרז

37 18/11/2020 מכרז להפעלת המרכז הרב נכותי בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 07/01/2021

לתשלום המכרז

פרוטוקול 2 תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה מס'

הבהרה מס  2

הבהרה מס  3

הבהרה מס 4

הארכה 1

הארכה 2 עד  31.12.2020

הארכה 3 עד 7.1.2021

12/11/2020 התקשרות יחיד-טי אם שגב להורדה לחצו כאן 26/11/2020
10/11/2020 הצעות מחיר - רכב וברזל להורדה לחצו כאן 22/11/2020
08/11/2020 התקשרות יחיד-אוניברסיטה בע"מ להורדה לחצו כאן 31/12/2020
27 02/11/2020 מכרז ביטוח רכב וציוד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/12/2020

מסמך הבהרות מס

תשובות לשאלות הבהרה

רישיונות

רישיונות

רישיונות

רישיונות

36 18/10/2020 תכנון רכישה התקנה ואספקה של גלאי עשן לבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/11/2020

חוברת מכרז 36קיום ביטוחים 36

הבהרה 1

הבהרה 2

07/09/2020 קול קורא למתן זכות במקומות חניה עירוניים להורדה לחצו כאן 18/10/2020
30/08/2020 התקשרות קול קורא למידה דיגיטלית להורדה לחצו כאן 31/10/2020
04/08/2020 קול קורא להקמת וניהול מעונות סטודנטים להורדה לחצו כאן 18/08/2020

חוברת מכרז

15/07/2020 מכירת כלי נשק להורדה לחצו כאן 26/07/2020
21/2020 14/07/2020 השכרת מבנים מסחריים מד המעפילים-מבוטל להורדה לחצו כאן 05/08/2020

הודעה על ביטול מכרז 21-2020, השכרת מבנים מסחריים

03/06/2020 הצעות מחיר לרכישת כלי רכב בבעלות העירייה להורדה לחצו כאן 11/06/2020

נוסח הסכם למתן רשות שימוש בחניות עירוניות

04/2020 31/05/2020 הפעלת תכניות מסיכון לסיכוי בגיל הרך להורדה לחצו כאן 21/06/2020

חוברת מכרז

הבהרה 1

09/2020 14/05/2020 מכרז לאספקת שירותי ביטוח,רכוש, תאונות וחבויות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/06/2020

הארכת מכרז 09/20

נספח ניסיון תביעות 2020

05/2020 14/05/2020 מכרז הסעות לתלמידים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/06/2020

הבהרה 1, הבהרה 2, הבהרה 3, הבהרה 4

תשובות שאלות הבהרה, הארכת מכרז

מפרט הסעות לתשפ"א 5/2020

7/2020 31/03/2020 מכרז למתן רשות שימוש בתמורה לשלטי חוצות להורדה לחצו כאן 07/05/2020
8 31/03/2020 מכרז לאספקת פרחי עונה ושתילים לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 30/04/2020
3/2020 18/03/2020 הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 05/04/2020

חוברת מכרז 3/2020

הבהרה למכרז 3/2020

הבהרה נוספת למכרז 3/2020

25/02/2020 התקשרות יחיד-מעקב ומדידה ברשת להורדה לחצו כאן 01/04/2020
27/01/2020 התקשרות יחיד-יצירת קשרי חוץ ושיתופי פעולה של עיריית דימונה עם עיריית וואנזו, סין להורדה לחצו כאן 06/02/2020
02/01/2020 התקשרות עם ספק יחיד- נוער בסיכון להורדה לחצו כאן 16/01/2020
999 01/01/2020 הזמנה להצעות מחיר לרכישות כלי רכב להורדה לחצו כאן 14/01/2020
32 25/12/2019 אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של שירותי תקשורת סלולרית וציוד רט"ן להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/03/2020

הארכת מכרז 32 - 12/02/20

חוברת מכרז

פרוטוקול הבהרות ותשובות 2

94 04/12/2019 הודעה על התקשרות עם ספק יחיד-פסיכולוגית להורדה לחצו כאן 15/12/2019
97 25/11/2019 הצעת מחיר עבור רכישת מוצרים ופריטים להורדה לחצו כאן 02/12/2019
67 18/11/2019 פרסום הודעות במקומונים להורדה לחצו כאן 04/12/2019

חוברת-מכרז-67

28/10/2019 התקשרות יחיד - קנגורו להורדה לחצו כאן 10/11/2019
28/10/2019 התקשרות יחיד - הורות בקלות להורדה לחצו כאן 10/11/2019
28/10/2019 התקשרות יחיד - כנפיים של קרמבו להורדה לחצו כאן 10/11/2019
27/10/2019 התקשרות יחיד- חברת משכ"ל בנושא ליסינג להורדה לחצו כאן 06/11/2019
47 03/10/2019 מכרז למתן שירותי שמאות במקרקעין לעירייה וועדה מקומית להורדה לחצו כאן 30/10/2019
54 03/10/2019 מכרז לאספקת מזגנים מפוצלים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/10/2019
54 03/10/2019 אספקת מזגנים מפוצלים לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 24/11/2019

חוברת מכרז - 54

הארכת מכרז - 54/19

הארכת מכרז מס' 2

מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 3

מסמך הבהרות מס' 4

47 02/10/2019 מכרז למתן שירותי שמאות במקרקעין לעיריית דימונה ולועדה המקומית להורדה לחצו כאן 06/11/2019

חוברת מכרז - 47

הבהרה 47

57 02/10/2019 מכרז לפרסום הודעות העירייה בעיתונים המקומיים להורדה לחצו כאן 06/11/2019

חוברת מכרז - 57

הבהרה 1 - 57/19

23/09/2019 הודעה על התקשרות עם ספק יחיד-ספרים מוקלטים להורדה לחצו כאן 07/10/2019
19/09/2019 הודעה על כוונות להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד לשירותי מוזיקה להורדה לחצו כאן 03/10/2019
05/09/2019 בקשה להצעות מחיר עבור מנויים לספרים מוקלטים להורדה לחצו כאן 17/09/2019
12/08/2019 אספקת שירותי כ"א זמני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/08/2019
08/08/2019 הפקת פסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 03/09/2019

הסכם הפקת פסטיבל
הארכת מכרז
שאלות הבהרה

08/08/2019 הקמת מתחם מזון בפסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 03/09/2019

הסכם הקמת מתחם מזון
הארכת מכרז

07/08/2019 הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד עם חברת "סייקטק-בע"מ" להורדה לחצו כאן 25/08/2019
48-2019 01/08/2019 מכרז לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות להורדה לחצו כאן 26/09/2019

חוברת מכרז - 48/2019, הודעה על שינוי תאריך כנס מציעים, שינוי תאריכים כללי

99 28/07/2019 פרסום תוצאות מכרז למכירת כלי רכב להורדה לחצו כאן 04/08/2019
45/2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019
24/07/2019 הודעה על התקשרות עם ספק יחיד-תעצומות להורדה לחצו כאן 08/08/2019
45-2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הארכת מכרז

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

חוברת מכרז - מערכות אשהארכת מכרז - מערכות אש, סיור קבלנים

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הבהרה מכרז מערכות אש

פרוטוקול מתוקן - סיור מציעים

 

10/07/2019 קול קורא פסטיבל יין בדימונה 2019 להורדה לחצו כאן 24/07/2019
10/07/2019 קול קורא הפנינג חגיגת מים לילדים ונוער 0-14 להורדה לחצו כאן 24/07/2019
99 07/07/2019 הצעות מחיר לרכישת ברזל וגרוטאות להורדה לחצו כאן 18/07/2019
99 07/07/2019 הזמנה להצעות מחיר לרכישת כלי רכב להורדה לחצו כאן 18/07/2019
38/2019 18/06/2019 מכרז למתן שירותי גינון באמצעות אנשים בעלי מוגבלויות בדימונה להורדה לחצו כאן 02/07/2019

חוברת מכרז - 38/19

מסמך הבהרות

 

35/2019 22/05/2019 מכרז להשכרת שטח לשימוש ומטרות ציבוריות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/06/2019

הארכת מועד הגשה

מסמך הבהרות

פרוטוקול מפגש מציעים

11/2019 19/05/2019 מכרז ריסוס והדברה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/06/2019

מסמך הבהרות 1 - 11/19

מסמך הבהרות 2 - 11/19

19/05/2019 הארכת מכרז ניהול בתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/06/2019
12/2019 12/05/2019 מכרז לניהול ותפעול בתי ספר על יסודיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/06/2019
24/2019 12/05/2019 בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי עמל טכנולוגי דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/06/2019
19/03/2019 רכישת גרוטאות מברזל (משאיות ורכבים) להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/03/2019
28/02/2019 תשובות הבהרה למכרז ביטוח תאונות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/03/2019
26/02/2019 ביטול מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/02/2019
23/02/2019 הארכת מכרז ביטוח רכוש, תאונות וחבויות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/03/2019
20/02/2019 הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד למערכת לקבלת החלטות מבוססת בינה מלאכותית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/03/2019
04/02/2019 מכרז בדבר תאונות וחבויות לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 21/02/2019
04/02/2019 חוברת מכרז לאספקת שירותי ביטוח ורכוש להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/02/2019
30/01/2019 הארכת מכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
30/01/2019 הבהרה למכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
19/01/2019 הארכת מכרז שנייה לאספקת מכונת טיאוט להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/01/2019
19/01/2019 מכרז לאספקת ארבעה כלי רכב תפעוליים עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/01/2019
03/01/2019 מכרז פומבי מס' 2018/39 לאספקת מכונת טיאוט ייעודית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/01/2019
15/09/2018 מכרז 25/2018: אישור קיום ביטוחים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/10/2018
12/08/2018 מכרז 30-2018 לאספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד 28/08/2018
12/07/2018 מכרז מס' 24/2018: אספקת ארוחות למוסדות חינוך מיוחד בדימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/07/2018
12/07/2018 מכרז מס 14-2018: הפעלת מרכז יום לקשיש ותכנית קהילות תומכות 15/07/2018
05/07/2018 מכרז מס' 10/2018: טיפול בפסולת אריזות 31/07/2018
21/06/2018 מכרז מס 22-2018: אספקת תווי קנייה 15/07/2018
21/06/2018 מכרז מס' 13-2018: מתן שירותים חברתיים/או הפעלות באירועים עירוניים 08/07/2018
15/04/2018 הודעה בדבר התקשרות עם ספקים לציוד מחשוב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/05/2018
22/03/2018 מכרז מס' 9-2018: שירותי ריסוס והדברה 06/05/2018
18/03/2018 מכרז מס' 1/2018: מכרז משותף לליסינג 24/04/2018
13/03/2018 מכרז מס 8/2018: אספקת צבעים 26/03/2018
05/03/2018 מכרז מס' 21/2017: ליסינג תפעולי לכלי רכב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 12/03/2018
15/01/2018 מכרז מס' 3/2018: הספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט 11/02/2018
07/01/2018 מכרז מס' 94/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה 21/01/2018
10/12/2017 מכרז נס' 64/2017: השכרת מבנה לשימוש ייעודי האב 08/03/2018
06/12/2017 מכרז מס' 93/2017: הפקת סימפוזיון אומנות ופיסול 14/12/2017
23/11/2017 מכרז מס' 67-2017: אספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט 25/12/2017
16/11/2017 מכרז מס' 82/2017: רכישת כלי רכב מסחרי חפ"ק 04/12/2017
19/10/2017 מכרז מס' 68/2017: הפעלת תוכניות העשרה בתחום התנועה 26/10/2017
25/09/2017 מכרז מס' 66/2017: דלק-סולר-שמן 22/10/2017
28/08/2017 מכרז מס' 41/2017: מתן שירותים וטרינרים שעניינם ביצוע סירוס-עיקור לחתולי רחוב 14/09/2017
23/08/2017 מכרז מס' 31/2017: הצבת שלטי פרסום על עמודי תאורה 10/09/2017
31/07/2017 מכרז מס' 61/2017: מכרז לאספקת שירותי פרסום 30/08/2017
11/07/2017 הזמנה להצעות מחיר לרכישה רמסה למשאית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/12/2017
22/06/2017 מכרז מס' 39/2017: הסעות לתלמידים שנה"ל תשע"ח 06/07/2017
14/06/2017 מכרז מס' 19/2017: השכרת מבנה ברחוב הרימון 06/07/2017
17/05/2017 מכרז מס' 23/2017: הפעלת יום שוק בשוק העירוני 04/06/2017
10/05/2017 מכרז מס' 24-2017: אספקת שירותי פרסום לעירייה דימונה 25/05/2017
26/04/2017 מכרז מס' 20-2017: אספקה התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות 24/05/2017
15/03/2017 מכרז מס' 17/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה 29/03/2017
08/03/2017 מכרז מס' 14-2017: אספקת תווי קנייה לעיריית דימונה 21/03/2017
22/02/2017 מכרז מס' 08/2017: הפעלת קורס חשמלאי מוסמך 15/03/2017
25/01/2017 מכרז מס 5/2017: אספקת פרחי עונה מסוגים שונים 12/02/2017
08/01/2017 מכרז מס 77/2016: אספקת שירותי הנהלת חשבונות 29/01/2017
14/12/2016 מכרז מס' 63/2016: אספקת שירותי מחשוב לעיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה 05/01/2017
13/12/2016 מכרז מס' 78/2016: הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/01/2017
13/12/2016 מכרז מס' 75/2016: השכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה 25/12/2016
20/11/2016 מכרז מס' 79/2016: המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה 20/12/2016
29/10/2016 מכרז מס' 69/2016: רכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה 24/11/2016
06/10/2016 בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה 2017 להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/11/2016
06/10/2016 הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת משאיות 30/10/2016
25/09/2016 מכרז מס' 57/2016: השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה 01/03/2017
19/09/2016 מכרז מס' 61: אספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים 25/10/2016
12/09/2016 מכרז מס' 65/2016: אספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות 25/09/2016
01/09/2016 בקשות לתמיכה לעמותות הספורט הפועלות בדימונה ללא כוונת רווח לשנת 2016 להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/09/2016
01/09/2016 מכרז מס' 50/2016: אספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה 18/09/2016
01/09/2016 מכרז מס' 56/2016: בניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה 27/09/2016
21/07/2016 מכרז מס' 54/2016: שדרוג והחלפת גג אולם ספורט ע"ש גאון דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 10/08/2016
14/07/2016 מכרז מס' 51/2016: אספקת מזגנים מפוצלים למוסדות החינוך 31/07/2016
14/07/2016 מכרז מס' 53/2016: מתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה 07/08/2016
07/07/2016 מכרז מס' 42/2016: השכרת מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה 01/09/2016
08/06/2016 מכרז מס' 39-2016: תכנון והתקנה של כסאות ומושבים אמפי אגם פארק דימונה 19/06/2016
02/06/2016 מכרז מס' 35-2016: מסגרת לתכנון, אספקה והתקנה סככות הצללה ברחבי העיר דימונה 26/06/2016
26/05/2016 מכרז מס' 21/2016: שירותי גינון בבסיס נבטים 15/06/2016
23/05/2016 מכרס מס' 36/2016: מתן שירותי מערכת GIS 17/07/2016
06/04/2016 מכרז מס' 27/2016: עבודות שיפוצים במוסדות רווחה 17/07/2016
05/04/2016 מכרז מס' 28/2016: רכישת גופי תאורה מסוג LED 22/05/2016
07/01/2016 מכרז מס' 76/2016: אספקה והתקנת ריהוט כתתי למוסדות 11/12/2016

חזור למכרזים פעילים