הוועדה לתכנון ובניה

שלום רב,

החל מתאריך 02/02/2022 הוועדה לתכנון ובניה בעיריית דימונה

מצטרפת לפיילוט חישוב השטחים ע"י הרובוט של מנהל התכנון.

לרשותכם שלושה חודשי התארגנות וקבלת הדרכות שמועברות ע"י מנהל התכנון.

 

כל הבקשות להיתר שיוגשו לוועדה החל מתאריך זה יכללו חישוב שטחים שיבוצע ע"י הרובוט.

בקשות אשר יוגשו עם חישוב שטחים ללא הרובוט לא יבדקו ויוחזרו במערכת.

 

לנוחיותכם ישנם הדרכות של מנהל התכנון לשימוש ומידע באתר מנהל מנהל התכנון.