בחירת מועמדים להדלקת משואות - יום העצמאות 2021

וועדת מדליקי המשואות פונה לציבור להמליץ על בודדים או על קבוצות תושבי דימונה שפעלו
ופועלים לרווחת תושבי העיר שלא במסגרת עבודתם.
תחומי התרומה:- חינוך, התנדבות, דת, בטחון, ספורט, תרבות, כלכלה, רפואה, המשפחה
הדימונאית, מפעל חיים (במקרה זה לא רק לתושב העיר)


הציבור מתבקש לשלוח את ההמלצות למייל: meirh@Dimona.muni.il
או למייל: yaffaz@Dimona.muni.il עד לתאריך: 21.3.21 בשעה: 12:00

לפרטים לחצו כאן