הנחה בארנונה לעסקים

בעל עסק שלום רב! 
עיריית דימונה מבקשת לעדכן כי לאור משבר הקורונה ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה לסיוע לעסקים שנפגעו במשבר. 
במסגרת התוכנית תוענק הנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר, עד יוני 2021. 
נא בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
במידה והעסק אכן עומד בתנאי הסף, יש להגיש את הבקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים אשר תעביר את ההחלטה לרשות המקומית לביצוע.
 לנוחותכם, מצ"ב קישור לאתר תוכנית הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים במשרד האוצר.
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
לתשומת לבכם !
בהתאם לתקנות, ההנחה אשר ניתנה בגין חודשים מרץ-מאי 2020, מותנית בתשלום יתרת הארנונה של כל שנת 2020, וככל שלא שולמה עד ליום 31 בדצמבר 2020, תבוטל ההנחה, והיתרה תועבר לחובת חשבון הארנונה של בעל העסק.

בברכה, 
עיריית דימונה
 מחלקת עסקים-אגף הכנסות