איזור התעשייה החדש בדימונה

בקרוב: ימסרו קרקעות למפעלים החדשים באזור התעשייה דימונה במקביל פתחה מנהלת התעשייה את משרדיה בערד

מנהלת התעשייה האזורית באשכול נגב מזרחי פתחה את משרדיה באזור התעשייה ברחוב התעשייה 43 בערד. משרדי המנהלת הוקמו כתנופה לפיתוח תעשייה באשכול הנגב המזרחי.

 

בראש מנהלת האשכול עומד ראש עיריית דימונה בני ביטון, הפועל רבות לקידום התעשייה בדימונה ובאשכול. לצדו של ביטון פועל גם עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד. את המנהלת מנהל יעקב בן שמעון, איש עסקים לשעבר ובכיר במשרדי הממשלה ששניים מתפקידיו בעבר היו מנכ"ל הקרן לפיתוח דימונה וסמנכ"ל משרד הכלכלה תחת השר פרופסור שמעון שיטרית.

 

תפקידי המנהלת, לדברי בן שמעון, הוא לפתח את אזור התעשייה ולשמש כתובת מקצועית יחידה ליזמים השוקלים לפתח עסק באזור הנגב המזרחי. בנוסף, המנהלת פועלת לפתח את אזורי התעשייה באשכול וכן לדאוג להבאת יזמים למרחב.

 

במקביל, מנהלת התעשייה בשיתוף אגף ההנדסה, הקרן לפיתוח דימונה ומשרד הכלכלה פועלים לשיקום ותחזוקת אזורי התעשייה באשכול.

 

כמו כן, תפקידי המנהלת לחשוף בפני יזמים את תמריצי האזור החל מהקצאות הקרקע בתעריפים מסובסדים, דרך מענקים, הלוואות והטבות אחרות המתאימים לכלל ענפי התעשייה והמסחר.

 

לאחרונה התקבל למנהלת רכז תפעול מכסייפה, מאהר אבועג'ג' שתפקידו לרכז את הפעילות שלה.

 

בדימונה מקדם ראש העיר ביטון תעשיות מתקדמות על מנת ליצור מקומות תעסוקה איכותיים במקביל לקידום מסלולי הכשרת עובדים לטובת אותם יזמים חדשים השוקלים מעבר לנגב המזרחי.

 

בשבועות הקרובים ימסרו חלקות הקרקע למפעלים חדשים באזור התעשייה בדימונה והם ישולבו במסלול ירוק באגף ההנדסה לקבלת היתרים על מנת לקלוט עובדים במפעלים חדשים בדימונה.