אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על קידום ושיפור חזות העיר ומתן שירות תברואתי לציבור התושבים  בעיר (פינוי גזם וגרוטאות, ניקיון הדברה וכו').

המחלקות הכפופות לאגף שפ"ע הינן: 

  • מחלקת 
  • מחלקת אחזקה
  • מחלקת גינון
  • מחלקת חשמל
  • מחלקת בינוי ופיתוח
  • מחלקת רישוי עסקים
  • המחלקה וטרינרית
  • הדברה

פעילות האגף

האגף מופקד על תחומי איכות החיים, הסביבה ופעילותו משרתת את תושבי העיר דימונה והבאים בשעריה החל בפינוי אשפה, גזם, גרוטאות ומחזור, הפעלת תחנת המעבר ובקרת כמות האשפה, ניקיון רחובות, הדברה, אחזקה וטיפוח פארקים טיילות ומתחמי משחק וגינון, אחזקת חשמל ומאור רחובות, אחזקת כבישים ומדרכות, אחזקת מוסדות עירונים, אחזקת צי הרכב העירוני.

פרטי יצירת קשר - אגף קיימות וסביבה/בטיחות בדרכים

אוריה ששון
מדריכה מגרש הדרכה נייד

אושר רוחפור
מדריך מגרש הדרכה נייד

מצגת - אגף שפע עיריית דימונה