חברי ועדת מכרזים:
מר יחיאל צרויה, סגן ראש העיר – יו"ר הוועדה.
חברים: סגן ראש העיר מר אריאל ללוש, מר יהודה בצלאל, גב' מיכל אבו ומר ניסים פרץ.

פרטי קשר לאחראי על מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר: 
גב' יפה עזריה במייל: yaffaz@Dimona.muni.il