מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש באולם המליאה של העירייה קומה ג' בבניין העירייה.
הודעה על כינוס ישיבה וסדר היום מתפרסם באתר האינטרנט של העירייה ועל לוחות המודעות בכניסה לעירייה.
פרוטוקולים של ישיבות המועצה מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה, למעבר לפרוטוקולים לחצו כאן
להקלטות ישיבות מועצת העיר​ לחצו כאן

חברי מליאת מועצת העיר 11/2018 דימונה

מס' שם ושם משפחה תפקיד טלפון אימייל
1 בני ביטון ראש העיר 08-6563140 benib@dimona.muni.il
2 ארמון לנקרי מ"מ רה"ע 08-6563218 armondl@Dimona.muni.il
3 אריאל ללוש סגן רה"ע 08-6563221 ariellalush@Dimona.muni.il
4  צרויה יחיאל סגן בה"ע 08-6563130 yehielt@Dimona.muni.il
5 אסף איפרגן חבר מועצה 052-2967269 asafi@egged.co.il
6 יוסי פרץ חבר מועצה 054-6776328  
7 אלברט לוי חבר מועצה 054-2627063

albert@pgw.co.il

8 עודד הרוש חבר מועצה 054-2097617

Oded.harush@gmail.com

9 ניסים חמו חבר מועצה 054-3077361

chabaddimona@gmail.com

10 יהודה בצלאל חבר מועצה 052-6553276

Yehuda.bezalel@gmail.com

11 גיל אמסלם חברת מועצה 050-8667199

gilams@gmail.com

12 מיכל אבו חברת מועצה 054-4581527

mofet_d@walla.co.il

13 עופר טלקר חבר מועצה 050-6231955

Ofer12356@gmail.com

14 ניסים פרץ חבר מועצה 052-2761200

Pn2@015.net.il

15 מרינט וקנין חברת מועצה 052-6085015

marinett50@gmail.com