מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש באולם המליאה של העירייה קומה ג' בבניין העירייה.
הודעה על כינוס ישיבה וסדר היום מתפרסם באתר האינטרנט של העירייה ועל לוחות המודעות בכניסה לעירייה.
פרוטוקולים של ישיבות המועצה מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה, למעבר לפרוטוקולים לחצו כאן
להקלטות ישיבות מועצת העיר​ לחצו כאן

חברי מליאת מועצת העיר 11/2018 דימונה

מס' שם ושם משפחה תפקיד טלפון אימייל
1 בני ביטון ראש העיר 08-6563140 [email protected]
2 ארמון לנקרי מ"מ רה"ע 08-6563218 [email protected]
3 אריאל ללוש סגן רה"ע 08-6563221 [email protected]
4  צרויה יחיאל סגן בה"ע 08-6563130 [email protected]
5 אסף איפרגן חבר מועצה 052-2967269 [email protected]
6 יוסי פרץ חבר מועצה 054-6776328  
7 אלברט לוי חבר מועצה 054-2627063

[email protected]

8 עודד הרוש חבר מועצה 054-2097617

[email protected]

9 ניסים חמו חבר מועצה 054-3077361

[email protected]

10 יהודה בצלאל חבר מועצה 052-6553276

[email protected]

11 גיל אמסלם חברת מועצה 050-8667199

[email protected]

12 מיכל אבו חברת מועצה 054-4581527

[email protected]

13 עופר טלקר חבר מועצה 050-6231955

[email protected]

14 ניסים פרץ חבר מועצה 052-2761200

[email protected]

15 מרינט וקנין חברת מועצה 052-6085015

[email protected]