הנחיות רישום:
הורים יקרים שימו לב, 
תקופת ההרשמה המקוונת (23/01/2023-13/02/2023) תתבצע לסקטור בלבד ולא למוסד לימודי ספציפי, 
הודעות השיבוץ ישלחו בתאריך 30/06/2023 לכתובת המגורים המעודכנת
ויופיעו באתר הרישום. 


הרישום המקוון יתבצע בין התאריכים:  23/01/2023-13/02/2023
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לקישור כאן​ נפתח בחלון חדש.

 

 

נהלי רישום לגני הילדים
כל ההורים מחויבים לערוך רישום מחדש לגן, גם אם הילד לומד השנה בגן עירוני.
הרישום לגנים תורניים מחייבים צירוף מכתב בקשה המנמק את הבקשה.
לגני החובה התורניים תינתן עדיפות לילדים שלמדו בשנה"ל התשפ"ב בגני החמ"ד.

ללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד/ה במקום המתאים ולהמשיך בתהליך הרישום באמצעות האתר. 
אם כתובתכם לא מעודכנת באתר, עליכם לבצע רישום במח' הרישום - אגף החינוך דימונה.
בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע ההרשמה.
לחוברת מורחבת עם כל המידע.
 

גילאי -5 התאריכים: 
יד' בטבת התשע"ח - 01/01/2018

כג' בטבת התשע"ט - 31/12/2018

 גילאי -4 התאריכים:
כד' בטבת התשע"ט - 01/01/2019

כג' בטבת התש"פ - 31/12/2019

גילאי -3 התאריכים:
ד' בטבת התשע"ט - 01/01/2020

טז' בטבת התשפ"א - 31/12/2020

*חריגי גיל הרך: משנה"ל התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3, לאור האמור, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו החל מהתאריך 01/01/2021*

הודעות שיבוץ ישלחו בתאריך 30/06/2023
באתר הרישום ובדואר ישראל

  מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני הילדים במחלקת הרישום בעירייה

תעודת זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת. טופס תשלום ארנונה לשנת 2022 בכתובת התואמת לכתובת המופיעה בתעודת הזהות של ההורים(גם במקרה של מגורים בדירה שכורה) מי ששינה את מקום מגוריו לדימונה בתקופת הרישום חייב להמציא: תעודת זהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת. חוזה שכירות לדירה בדימונה שתוקפו 12 חודשים קדימה לפחות. החוזה יהיה תקף לשנה"ל הבאה או חוזה רכישת דירה שבו מופיע מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ- 01/11/2022 טופס ביטול רישום מהרשות בה מתגורר הילד בשנת הלימודים תשפ"ג.  

רושם שאינו אפוטרופוס/מיופה כוח/משפחה אומנה, מתבקש להביא את תעודת הזהות שלו, את תעודת הזהות של 2 ההורים- מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום.
הורה עצמאי - ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר (נספח א' בחוברת- כתב הצהרה והתחייבות הורה עצמאי).
הורות שווה - כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע הנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים, הורה של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן את כתובתו, כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. בנוסף יש לעדכן את כתובת ההורים דרך אתר הרישום באינטרנט או בהודעה מסודרת במייל למדור גני הילדים. באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים, מס טלפון וכתובת דוא"ל של ההורה הנוסף בעת הרישום באינטרנט וכן ליידע את ההורה הנוסף על ביצוע הרישום.

ביטול רישום לכלל הגנים ייעשה לדוא"ל
shimratm@dimona.muni.il
או בפקס 08-6556092 (יש לוודא אישור קבלת הפקס)

 

קריטריונים לשיבוץ 

ילדים בגני הילדים ודיון בערעורים לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) תשי"ט- 1959 שיבוץ הילדים לגני הילדים בעיר נעשה על פי הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) תשי"ט- 1959(להלן: "תקנות הרישום) ותקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959 (תקנות העברה) הקריטריונים המוצגים להלן באים על תקנות הרישום והעברה, וככל שיש סתירה יגברו התקנות.

שיבוץ לגני הילדים העירוניים בעיר דימונה מתנהל על פי שיטת אזורי הרישום והזכות העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד בלבד, סקטורים ממ"ד מ"מ כקבוע בחוק. בבוא הרשם לקבוע את שיבוץ הילד לגן הילדים, יתחשב בשיקולים אלה:

א. מצב בריאותי של אחד ההורים כגון נכות קשה מסכנת חיים המגביל את ניידותו לתקופה העולה על שישה חודשים, מותנה באישור רפואי בלבד.
ב. הרחוב או חלקי הרחוב בו מתגורר הילד בהתאם לקביעת הרשם החוקי.
ג. גיל הילד: השיבוץ יתבצע על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון (יליד חודש ינואר) ועד הקטן ביותר (יליד דצמבר). במידה ואין מקום באזור הרישום לכלל הילדים יבוצע הרישום באזור רישום האחר בהתאם לסעיף זה. 
ד. יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי/בין מכלול הגנים באזור הרישום בעיר כולה.


ערעור על שיבוץ תלמיד/ה 
ניתן להגיש ערעור אחד בלבד עד לתאריך  15/7/2023 לדוא"ל:
 shimratm@dimona.muni.il
תשובות לערעורים ישלחו עד לתאריך 15/8/2023

ועדת הערר תדון רק בערעורים הקשורים לקריטריונים המפורטים למעלה, בצירוף מסמכים נלווים כמפורט.
ועדת הערר תתייחס לסיבות פדגוגיות ומערכתיות העלולות לדחות הערר כגון:

1. מספר התלמידים בגן
2. מספר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגן הילדים המבוקש
3. איזון בין בנים לבנות ככל הניתן באזור הרישום.
 

מצבת גני הילדים בעיר בשנה"ל הנוכחית תשפ"ג:
ממלכתי 36
חינוך מיוחד 8
ממלכתי דתי 18
בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.


צוות הגן:  מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומית ע"פ החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, בגן בו לומדים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, תשובץ סייעת נוספת 5 ימים בשבוע בימים א'-ה'. 

שעות פעילות בגני הילדים

לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך
ביום הראשון ללימודים 7:30-10:00
ביום השני ללימודים 7:30-11:00
מהיום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם

שעת פתיחת הלימודים בגנים בבוקר:
הגנים נפתחים מידי בוקר על ידי הסייעת בשעה 7:30 להורים עובדים בלבד!
על פי נהלי הביטחון, הגעה לגן עד השעה 8:30, יש להקפיד להגיע בזמן ולא לאחר.

שעות סיום הלימודים בגנים בצהריים: 
גני טרום חובה
בימים א'-ה' עד השעה 16:30
ביום ו' עד השעה 12:45

גני חובה
בימים א'-ה' עד השעה 16:00
ניתן להאריך את יום הלימודים עד השעה 16:30 בתשלום של 100 ש"ח לחודש
וביום ו' עד השעה 12:00

 

הורים שימו לב! 
נוהל ילד/ה חולה:

ילד חולה יש להשאיר בבית על מנת שינוח ויבריא.
החזרה לגן באישור הרופא בלבד (למניעת הידבקות ילדים נוספים).
חל איסור על צוות הגן לתת לילדים תרופה מכל סוג שהוא למעט מקרים מיוחדים באישור רופא המשפחה וההורים האישורים בכתב בלבד.​

לעוד פרטים:

לילך לחיאני
מדור רישום
08-6563127
 

שימרת מור יוסף
מדור רישום
086563218