בעל עסק יקר,
בהמשך להנחיות שאושרו על ידי הממשלה ב-18.4 מצורף הסבר וכללים מרכזיים של "התו הסגול" לחנויות מסחר.
מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא, המידע בדף זה נכון לתאריך 19.4.2020

 

מי יכול לעבוד?

חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר מהמוצרים או מתן שירות לגבי מוצר  המופיעים ברשימה ( למעט חנות או עסק כאמור המצויים בקניון ) ובתנאים המפורטים מטה:

ציוד מידע ותקשורות, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים- ציוד הקפי, תוכנה וציוד תקשורות, טקסטיל לבית, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים- מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית- למעט צעצועים ומשחקים, חפצי תרבות ופנאי, ספרים-עיתונים ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואפניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מידה, אבזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה, סנדלרייה.

 

באיזה תנאים יכול לעבוד?

1. הגשת הצהרה חתומה לרשות המקומית 

2. מינוי עובד אחראי קורנה, המפקח ואחראי על יישום ההוראות

3.הקפדה על שמירת היגיינה לרבות חיטוי משטחים פנימיים

4.הקפדה על מחיצה בדלפק העסק המונעת העברת רסס בין לקוח למוכר

5.הקפדה על מרחק של שני מטרים בין 2 אנשים, סימון מקומות לעמידה בתורים ושילוט בנושא

6.ויסות כניסה המבקרים  כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה,  בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. 

7. חלה חובת לבישת מסכה  בהתאם לתקנות.

8. המעסיק או מטעמו חייב לתשאל את הנכנסים לעסק את השאלות הבאות: האם אתה משתעל?האם חום גופך מעל 38 מעלות או היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? אסורה הכניסה למי שלא השיב בשלילה על כל השאלות.

9: המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני, ככול האפשר. אסורה כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.

10. תליית שילוט במקומות בולטים לעין בשטח העסק, לרבות בכניסה אליו, בדבר חובת חבישת מסיכה במקום.

עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. 
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.  
*נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.  
*ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף  עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.

 

טופס הצהרה לקבלת תו סגול לעסקים

Browser not supported