אגף התרבות בעיריית דימונה מקיים פעילויות רבות לטובת שימור המסורת והנצחת דור המייסדים כאן בעיר.

כיכרות, רחובות ואף בתי ספר נקראו על שמם של הדור המייסד.