להלן תאריכי מיון תיקים 15,16,17,18,19 לדצמבר 2019 ימים - א, ב, ג, ד, ה בכסלו תש"פ.

במועדים אלה לא תתקיים קבלת קהל באגף שירותים ורווחה.