שלום רב,
בהתאם להחלטת ועדת תחבורה הוקצו ברחוב הגרדום חניות פרטיות, נא לשים לב לשילוט במקום. האכיפה תחל מיום 10 ימים לאחר הוצאת הפרסום, משמע ב15.11.