לרגל חג ראש השנה משרדי העירייה יהיו סגורים החל מיום ראשון, כ"ט באלול תש"ס ,29.9.2019 עד ליום שלישי, ב' בתשרי תש"ס, 1.10.2019.
נשוב לשרת את הקהל ביום רביעי, ג' באלול תש"ס, 2.10.2019 ,בשעה 08.30.

לרגל יום הכיפור וחג הסוכות משרדי העיריה יהיו סגורים החל מיום שלישי, ט' בתשרי תש"ס, 8.10.2019  ,עד יום שני, כ"ב בתשרי תש"ס, 21.10.2019.
נשוב לשרת את הקהל ביום שלישי ,כ"ג בתשרי תש"ס,22.10.2019 בשעה 08.30.

במקרה חרום ניתן לפנות למוקד העירוני 106.