הודעה לציבור
לרגל פגרת הקיץ העירייה תהיה סגורה בין התאריכים
11.8.2019 עד 22.8.2019.
קבלת קהל במשרדי העיריה החל מיום ראשון 25.8.2019, בשעה 08.30.
במקרה חרום ניתן לפנות למוקד העירוני 106.

בברכת חופשה נעימה,

שוקי קליין
ר. מנהל כללי
מזכיר העיר