דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 35-2016: מסגרת לתכנון, אספקה והתקנה סככות הצללה ברחבי העיר דימונה

עיריית דימונה מזמינה בזה הצעות למכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנה סככות הצללה ברחבי העיר דימונה.

על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף // 2 ג' 2