דלג לתוכן העמוד

קול קורא-הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית

קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית של עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה לשנת 2016

עיריית דימונה ו/או הקרן לפתוח דימונה מעוניינת ליצור מאגר של מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית עימם תוכל העירייה להתקשר בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.

המעוניינים להצטרף למאגר היועצים של עיריית דימונה, מתבקשים למלא את הטפסים, לציין את תחומי הייעוץ והתכנון המבוקשים.

את הטפסים והוראות נוספות ניתן לקבל ללא תשלום מגב' שולמית לנקרי בבניין העירייה, מחלקת הנדסה. בטלפון מס' 08-6563181.

ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של העירייה במייל: www.dimona.muni.il (בלשונית מכרזים).

את הטפסים כשהם חתומים ע"י המציע יש לשלוח למייל בלבד Dimona.muni@shula.il עד ליום 17.7.16 .