דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 27/2016: עבודות שיפוצים במוסדות רווחה

מכרז פומבי מס' 32/2016- לעבודות שיפוצים במוסדות רווחה ברחבי העיר דימונה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך: 5/6/2016 בשעה: 13:00 לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים וועדות העירייה.