דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרס מס' 36/2016: מתן שירותי מערכת GIS

הארכת מכרז מס' 36/2016 למתן שירותי מערכת מיפוי גיאוגראפי GIS לעיריית דימונה

עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 4/7/2016 בשעה: 13:00 4/7/2016

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום . בשעה: 13:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה

שאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוניEzradyn@iti-il.co.il וזאת עד לא יאוחר מיום 19/6/2016 בשעה 16:00.


הארכת נוספת למכרז מס' 36/2016 למתן שירותי מערכת מיפוי גיאוגראפי GIS לעיריית דימונה

עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 17.7.2016 בשעה: 13:00