דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 57/2016: השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה

מכרז פומבי מס' 57/2016 השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים (הקרן לפיתוח דימונה ו/או החברה הכלכלית לדימונה ו/או ד.נ.א דימונה נגב אקולוגיה בע"מ) ו/או איגוד רשויות נגב מזרחי בע"מ.

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על מכרז להשכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים (הקרן לפיתוח דימונה ו/או החברה הכלכלית לדימונה ו/או ד.נ.א דימונה נגב אקולוגיה בע"מ) ו/או איגוד רשויות נגב מזרחי בע"מ.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו במשרדי אגף הגזברות, בקומה ב' בעירייה, תמורת סכום של 1,000 ש"ח אשר לא יוחזר.


הארכת מכרז מס' 57/2016 השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים (הקרן לפיתוח דימונה ו/או החברה הכלכלית לדימונה ו/או ד.נ.א דימונה נגב אקולוגיה בע"מ) ו/או איגוד רשויות נגב מזרחי בע"מ.

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 27.10.2016 בשעה: 14:00

2. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 27.10.2016 :בשעה ה: 14:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה.


הארכת מכרז מס' 57/2016 השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים (הקרן לפיתוח דימונה ו/או החברה הכלכלית לדימונה ו/או ד.נ.א דימונה נגב אקולוגיה בע"מ) ו/או איגוד רשויות נגב מזרחי בע"מ.

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 2.11.2016 בשעה: 14:00

2. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 2.11.2016 :בשעה ה: 14:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה.


הארכת מכרז פומבי מס' 57/2016 השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים (הקרן לפיתוח דימונה ו/או החברה הכלכלית לדימונה ו/או ד.נ.א דימונה נגב אקולוגיה בע"מ) ו/או איגוד רשויות נגב מזרחי בע"מ.

1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו במשרדי אגף הגזברות, בקומה ב' בעירייה, תמורת סכום של 1,000 ש"ח אשר לא יוחזר.

2. ערבות בנקאית – - ערבות השתתפות- אוטונומית ובלתי מותנית לטובת עיריית דימונה, בסך של 10,000 ₪ בתוקף עד: 01.03.2017