דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס 5/2017: אספקת פרחי עונה מסוגים שונים

מכרז פומבי מס' 5/2017 - אספקת פרחי עונה מסוגים שונים

1. עירית דימונה מזמינה בזאת הצעות לאספקת פרחי עונה מסוגים שונים, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

2. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1000 ₪, במשרדי אגף הגזברות, אצל הגב' יפה מרציאנו, בקומה השנייה בבניין עיריית דימונה, בימים א', ג', ד', ה' בשעות העבודה.

3. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום.