מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
25-2019 16/09/2019 עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 16/09/2019
26-2019 04/09/2019 עו"ס נושמים לרווחה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
27-2019 04/09/2019 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
31-2019 04/09/2019 עו"ס מרכז מיזם מפגש להורדה לחצו כאן 16/09/2019
52-2019 04/09/2019 עו"ס קהילתית במרכז עוצמה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
53-2019 04/09/2019 עו"ס נערה במצוקה להורדה לחצו כאן 16/09/2019
49-2019 29/08/2019 ממונה על בטיחות וגיהות להורדה לחצו כאן 10/09/2019
50-2019 29/08/2019 מנהל/ת מחלקת גינון ואדריכלות נוף להורדה לחצו כאן 10/09/2019
11/08/2019 מנכ"ל/ית לתיאטרון דימונה להורדה לחצו כאן 15/09/2019
46 23/07/2019 מנהל מערכות מידע ראשי להורדה לחצו כאן 29/08/2019
44 08/07/2019 מכרז לתפקיד סייעת כיתתית בחינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 27/07/2019
43/19 30/06/2019 חשב/ת אגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים להורדה לחצו כאן 15/07/2019
מנהל מחלקת גבייה עסקית 30/06/2019 מנהל/ת מחלקת גביית עסקים להורדה לחצו כאן 15/07/2019
36/19 12/06/2019 מכרז מנהל מחלקת גבייה עסקים להורדה לחצו כאן 24/06/2019
16/05/2019 מכרז עו"ס/ית משפחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מש"ה (מוגבלים שכלית התפתחותית) להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
30/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית אזרחים ותיקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
25/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית טיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
29/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
26/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית משפחה/נושמים לרווחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
31/2019 16/05/2019 מכרז עו"ס/ית מרכז מיזם מפגש להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
34/2019 15/05/2019 מנהל/ת מוקד עירוני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/05/2019
17/2019 06/04/2019 מכרז קצין ביקור סדיר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/05/2019
18/2019 06/04/2019 מכרז חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
19/2019 06/04/2019 מכרז מנהל אגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
20/2019 06/04/2019 מכרז מנהלת מחלקת גבייה בעסקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
14/2019 26/03/2019 מנהל/ת אגף צעירים ברשות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
26/03/2019 קב"ס/ית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
18/2019 26/03/2019 חשמלאי מוסמך/עוזר חשמלאי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
26/03/2019 מנהל/ת אגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
20/2019 26/03/2019 מנהל/ת מחלקת גביית עסקים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
14/2019 26/03/2019 מכרז מנהל אגף צעירים ברשות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/04/2019
16/2019 25/03/2019 חשב/תאגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/05/2019
06/03/2019 מכרז קבלן לניהול ופיקוח עבודות גינון ואחזקה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/03/2019
10/2019 04/03/2019 מכרז לרכז/ת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/03/2019
3-4-5/2019 17/02/2019 ביטול מכרז מס' 3-4-5/2019 מזכירות בבתי הספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
13/02/2019 מכרז למשרת מפקח תכנון ובנייה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 22/02/2019
24/01/2019 ביטול מכרז לתפקיד רכזת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס 2019/3 מזכירת בית ספר בגין להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/4 מזכירת בית ספר עמי אסף להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/5 מזכירת בית ספר צבר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
03/01/2019 מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/1 רכז/ת הסעות ופקידה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/01/2019
13/12/2018 מכרז 38/2018: הפעלת תכנית הלב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 20/12/2018
12/12/2018 פקיד/ה למשרד הרישוי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/12/2018
12/12/2018 מכרז 43/2018: מרכזת נושא המניעה והטיפול באלימות המשפחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 42/2018: עו"ס מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 41/2018: מנהלת מרכז הורים וילדים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
12/12/2018 מכרז 40/2018: עו"ס מש"ה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/12/2018
05/12/2018 מכרז 34-2018: מכרז לגזבר עירייה להורדה לחצו כאן 23/12/2018
02/12/2018 מכרז 37/2018: מנהל/ת חשבונות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 11/12/2018
20/08/2018 מכרז 69/2018: פרדמדיק למכרז רפואי מיראז' להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2018
01/08/2018 מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי-טפסים והצהרה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/08/2018
16/05/2017 מאגר יועצים- הקרן לפיתוח דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/06/2017
05/07/2016 קול קורא-הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית להורדה לחצו כאן 17/07/2016
19/06/2016 מכרז מס' 47/2016: מכרז לתפקיד עובד/ת קהילתי בביה"ס להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 05/07/2016
02/06/2016 מכרז מס' 37/2016: מתן שירותים של קצין בטיחות בתעבורה להורדה לחצו כאן 08/06/2016
26/05/2016 מכרז מס' 33/2016: מכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/05/2016

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
23/09/2019 הודעה על התקשרות עם ספק יחיד-ספרים מוקלטים להורדה לחצו כאן 07/10/2019
19/09/2019 הודעה על כוונות להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד לשירותי מוזיקה להורדה לחצו כאן 03/10/2019
05/09/2019 בקשה להצעות מחיר עבור מנויים לספרים מוקלטים להורדה לחצו כאן 17/09/2019
12/08/2019 אספקת שירותי כ"א זמני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/08/2019
08/08/2019 הפקת פסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 03/09/2019

הסכם הפקת פסטיבל
הארכת מכרז
שאלות הבהרה

08/08/2019 הקמת מתחם מזון בפסטיבל יהדות מרקש להורדה לחצו כאן 03/09/2019

הסכם הקמת מתחם מזון
הארכת מכרז

07/08/2019 הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד עם חברת "סייקטק-בע"מ" להורדה לחצו כאן 25/08/2019
48-2019 01/08/2019 מכרז לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות להורדה לחצו כאן 26/09/2019

חוברת מכרז - 48/2019, הודעה על שינוי תאריך כנס מציעים, שינוי תאריכים כללי

99 28/07/2019 פרסום תוצאות מכרז למכירת כלי רכב להורדה לחצו כאן 04/08/2019
45/2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019
24/07/2019 הודעה על התקשרות עם ספק יחיד-תעצומות להורדה לחצו כאן 08/08/2019
45-2019 24/07/2019 רכישת משאית תפעולית לאגף שפ"ע להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הארכת מכרז

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

חוברת מכרז - מערכות אשהארכת מכרז - מערכות אש, סיור קבלנים

41/2019 18/07/2019 מכרז לתכנון מערכות גילוי אש בבתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/08/2019

הבהרה מכרז מערכות אש

פרוטוקול מתוקן - סיור מציעים

 

10/07/2019 קול קורא פסטיבל יין בדימונה 2019 להורדה לחצו כאן 24/07/2019
10/07/2019 קול קורא הפנינג חגיגת מים לילדים ונוער 0-14 להורדה לחצו כאן 24/07/2019
99 07/07/2019 הצעות מחיר לרכישת ברזל וגרוטאות להורדה לחצו כאן 18/07/2019
99 07/07/2019 הזמנה להצעות מחיר לרכישת כלי רכב להורדה לחצו כאן 18/07/2019
38/2019 18/06/2019 מכרז למתן שירותי גינון באמצעות אנשים בעלי מוגבלויות בדימונה להורדה לחצו כאן 02/07/2019

חוברת מכרז - 38/19

מסמך הבהרות

 

35/2019 22/05/2019 מכרז להשכרת שטח לשימוש ומטרות ציבוריות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/06/2019

הארכת מועד הגשה

מסמך הבהרות

פרוטוקול מפגש מציעים

11/2019 19/05/2019 מכרז ריסוס והדברה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/06/2019

מסמך הבהרות 1 - 11/19

מסמך הבהרות 2 - 11/19

19/05/2019 הארכת מכרז ניהול בתי ספר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/06/2019
12/2019 12/05/2019 מכרז לניהול ותפעול בתי ספר על יסודיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/06/2019
24/2019 12/05/2019 בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי עמל טכנולוגי דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/06/2019
19/03/2019 רכישת גרוטאות מברזל (משאיות ורכבים) להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/03/2019
28/02/2019 תשובות הבהרה למכרז ביטוח תאונות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/03/2019
26/02/2019 ביטול מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/02/2019
23/02/2019 הארכת מכרז ביטוח רכוש, תאונות וחבויות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/03/2019
20/02/2019 הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד למערכת לקבלת החלטות מבוססת בינה מלאכותית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/03/2019
04/02/2019 מכרז בדבר תאונות וחבויות לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 21/02/2019
04/02/2019 חוברת מכרז לאספקת שירותי ביטוח ורכוש להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/02/2019
30/01/2019 הארכת מכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
30/01/2019 הבהרה למכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/02/2019
19/01/2019 הארכת מכרז שנייה לאספקת מכונת טיאוט להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/01/2019
19/01/2019 מכרז לאספקת ארבעה כלי רכב תפעוליים עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/01/2019
03/01/2019 מכרז פומבי מס' 2018/39 לאספקת מכונת טיאוט ייעודית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/01/2019
15/09/2018 מכרז 25/2018: אישור קיום ביטוחים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/10/2018
12/08/2018 מכרז 30-2018 לאספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד להורדה לחצו כאן 28/08/2018
12/07/2018 מכרז מס' 24/2018: אספקת ארוחות למוסדות חינוך מיוחד בדימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/07/2018
12/07/2018 מכרז מס 14-2018: הפעלת מרכז יום לקשיש ותכנית קהילות תומכות להורדה לחצו כאן 15/07/2018
05/07/2018 מכרז מס' 10/2018: טיפול בפסולת אריזות להורדה לחצו כאן 31/07/2018
21/06/2018 מכרז מס 22-2018: אספקת תווי קנייה להורדה לחצו כאן 15/07/2018
21/06/2018 מכרז מס' 13-2018: מתן שירותים חברתיים/או הפעלות באירועים עירוניים להורדה לחצו כאן 08/07/2018
15/04/2018 הודעה בדבר התקשרות עם ספקים לציוד מחשוב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/05/2018
22/03/2018 מכרז מס' 9-2018: שירותי ריסוס והדברה להורדה לחצו כאן 06/05/2018
18/03/2018 מכרז מס' 1/2018: מכרז משותף לליסינג להורדה לחצו כאן 24/04/2018
13/03/2018 מכרז מס 8/2018: אספקת צבעים להורדה לחצו כאן 26/03/2018
05/03/2018 מכרז מס' 21/2017: ליסינג תפעולי לכלי רכב להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 12/03/2018
15/01/2018 מכרז מס' 3/2018: הספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט להורדה לחצו כאן 11/02/2018
07/01/2018 מכרז מס' 94/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה להורדה לחצו כאן 21/01/2018
10/12/2017 מכרז נס' 64/2017: השכרת מבנה לשימוש ייעודי האב להורדה לחצו כאן 08/03/2018
06/12/2017 מכרז מס' 93/2017: הפקת סימפוזיון אומנות ופיסול להורדה לחצו כאן 14/12/2017
23/11/2017 מכרז מס' 67-2017: אספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט להורדה לחצו כאן 25/12/2017
16/11/2017 מכרז מס' 82/2017: רכישת כלי רכב מסחרי חפ"ק להורדה לחצו כאן 04/12/2017
19/10/2017 מכרז מס' 68/2017: הפעלת תוכניות העשרה בתחום התנועה להורדה לחצו כאן 26/10/2017
25/09/2017 מכרז מס' 66/2017: דלק-סולר-שמן להורדה לחצו כאן 22/10/2017
28/08/2017 מכרז מס' 41/2017: מתן שירותים וטרינרים שעניינם ביצוע סירוס-עיקור לחתולי רחוב להורדה לחצו כאן 14/09/2017
23/08/2017 מכרז מס' 31/2017: הצבת שלטי פרסום על עמודי תאורה להורדה לחצו כאן 10/09/2017
31/07/2017 מכרז מס' 61/2017: מכרז לאספקת שירותי פרסום להורדה לחצו כאן 30/08/2017
11/07/2017 הזמנה להצעות מחיר לרכישה רמסה למשאית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/12/2017
22/06/2017 מכרז מס' 39/2017: הסעות לתלמידים שנה"ל תשע"ח להורדה לחצו כאן 06/07/2017
14/06/2017 מכרז מס' 19/2017: השכרת מבנה ברחוב הרימון להורדה לחצו כאן 06/07/2017
17/05/2017 מכרז מס' 23/2017: הפעלת יום שוק בשוק העירוני להורדה לחצו כאן 04/06/2017
10/05/2017 מכרז מס' 24-2017: אספקת שירותי פרסום לעירייה דימונה להורדה לחצו כאן 25/05/2017
26/04/2017 מכרז מס' 20-2017: אספקה התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות להורדה לחצו כאן 24/05/2017
15/03/2017 מכרז מס' 17/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה להורדה לחצו כאן 29/03/2017
08/03/2017 מכרז מס' 14-2017: אספקת תווי קנייה לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 21/03/2017
22/02/2017 מכרז מס' 08/2017: הפעלת קורס חשמלאי מוסמך להורדה לחצו כאן 15/03/2017
25/01/2017 מכרז מס 5/2017: אספקת פרחי עונה מסוגים שונים להורדה לחצו כאן 12/02/2017
08/01/2017 מכרז מס 77/2016: אספקת שירותי הנהלת חשבונות להורדה לחצו כאן 29/01/2017
14/12/2016 מכרז מס' 63/2016: אספקת שירותי מחשוב לעיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה להורדה לחצו כאן 05/01/2017
13/12/2016 מכרז מס' 78/2016: הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/01/2017
13/12/2016 מכרז מס' 75/2016: השכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה להורדה לחצו כאן 25/12/2016
20/11/2016 מכרז מס' 79/2016: המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה להורדה לחצו כאן 20/12/2016
29/10/2016 מכרז מס' 69/2016: רכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה להורדה לחצו כאן 24/11/2016
06/10/2016 בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה 2017 להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/11/2016
06/10/2016 הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת משאיות להורדה לחצו כאן 30/10/2016
25/09/2016 מכרז מס' 57/2016: השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה להורדה לחצו כאן 01/03/2017
19/09/2016 מכרז מס' 61: אספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים להורדה לחצו כאן 25/10/2016
12/09/2016 מכרז מס' 65/2016: אספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות להורדה לחצו כאן 25/09/2016
01/09/2016 בקשות לתמיכה לעמותות הספורט הפועלות בדימונה ללא כוונת רווח לשנת 2016 להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/09/2016
01/09/2016 מכרז מס' 50/2016: אספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה להורדה לחצו כאן 18/09/2016
01/09/2016 מכרז מס' 56/2016: בניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה להורדה לחצו כאן 27/09/2016
21/07/2016 מכרז מס' 54/2016: שדרוג והחלפת גג אולם ספורט ע"ש גאון דימונה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 10/08/2016
14/07/2016 מכרז מס' 51/2016: אספקת מזגנים מפוצלים למוסדות החינוך להורדה לחצו כאן 31/07/2016
14/07/2016 מכרז מס' 53/2016: מתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 07/08/2016
07/07/2016 מכרז מס' 42/2016: השכרת מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה להורדה לחצו כאן 01/09/2016
08/06/2016 מכרז מס' 39-2016: תכנון והתקנה של כסאות ומושבים אמפי אגם פארק דימונה להורדה לחצו כאן 19/06/2016
02/06/2016 מכרז מס' 35-2016: מסגרת לתכנון, אספקה והתקנה סככות הצללה ברחבי העיר דימונה להורדה לחצו כאן 26/06/2016
26/05/2016 מכרז מס' 21/2016: שירותי גינון בבסיס נבטים להורדה לחצו כאן 15/06/2016
23/05/2016 מכרס מס' 36/2016: מתן שירותי מערכת GIS להורדה לחצו כאן 17/07/2016
06/04/2016 מכרז מס' 27/2016: עבודות שיפוצים במוסדות רווחה להורדה לחצו כאן 17/07/2016
05/04/2016 מכרז מס' 28/2016: רכישת גופי תאורה מסוג LED להורדה לחצו כאן 22/05/2016
07/01/2016 מכרז מס' 76/2016: אספקה והתקנת ריהוט כתתי למוסדות להורדה לחצו כאן 11/12/2016

חזור למכרזים פעילים