מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז קצין ביקור סדיר כח אדם פומבי 06/04/2019 06/05/2019
מכרז חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מכרז מנהל אגף שפ"ע כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מכרז מנהלת מחלקת גבייה בעסקים כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מנהל/ת אגף צעירים ברשות כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
קב"ס/ית כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
חשמלאי מוסמך/עוזר חשמלאי כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מנהל/ת אגף שפ"ע כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מנהל/ת מחלקת גביית עסקים כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מכרז מנהל אגף צעירים ברשות כח אדם פומבי 26/03/2019 30/04/2019
חשב/תאגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים כח אדם פומבי 25/03/2019 02/05/2019
רכישת גרוטאות מברזל (משאיות ורכבים) כללי חיצוני 19/03/2019 28/03/2019
מכרז קבלן לניהול ופיקוח עבודות גינון ואחזקה כח אדם חיצוני 06/03/2019 18/03/2019
מכרז לרכז/ת הסעות ופקידה כח אדם פומבי 04/03/2019 19/03/2019
תשובות הבהרה למכרז ביטוח תאונות כללי פומבי 28/02/2019 03/03/2019
ביטול מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה כללי פומבי 26/02/2019 28/02/2019
הארכת מכרז ביטוח רכוש, תאונות וחבויות כללי פומבי 23/02/2019 18/03/2019
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד למערכת לקבלת החלטות מבוססת בינה מלאכותית כללי חיצוני 20/02/2019 06/03/2019
ביטול מכרז מס' 3-4-5/2019 מזכירות בבתי הספר כח אדם פומבי 17/02/2019 17/02/2019
מכרז למשרת מפקח תכנון ובנייה כח אדם חיצוני 13/02/2019 22/02/2019
הארכת מכרז שירותי הדברה פומבי 13/02/2019 07/03/2019
מכרז בדבר תאונות וחבויות לעיריית דימונה כללי פומבי 04/02/2019 21/02/2019
חוברת מכרז לאספקת שירותי ביטוח ורכוש כללי פומבי 04/02/2019 28/02/2019
הארכת מכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים כללי פומבי 30/01/2019 17/02/2019
הבהרה למכרז לאספקת כלי רכב תפעוליים כללי פומבי 30/01/2019 17/02/2019
ביטול מכרז לתפקיד רכזת הסעות ופקידה כח אדם 24/01/2019 30/01/2019
הארכת מכרז שנייה לאספקת מכונת טיאוט כללי פומבי 19/01/2019 30/01/2019
תשובות לאלי פדידה בדבר מכרז 39/2018 אספקת מכונת טיאוט פומבי 19/01/2019 30/01/2019
תשובות לפרו ליסינג בדבר מכרז 39/2018 אספקת מכונת טיאוט פומבי 19/01/2019 30/01/2019
מכרז לאספקת ארבעה כלי רכב תפעוליים עבור עיריית דימונה כללי פומבי 19/01/2019 27/01/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס 2019/3 מזכירת בית ספר בגין כח אדם חיצוני 03/01/2019 15/01/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/4 מזכירת בית ספר עמי אסף כח אדם חיצוני 03/01/2019 15/01/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/5 מזכירת בית ספר צבר כח אדם חיצוני 03/01/2019 15/01/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס' 2019/1 רכז/ת הסעות ופקידה כח אדם חיצוני 03/01/2019 15/01/2019
מכרז פומבי מס' 2018/39 לאספקת מכונת טיאוט ייעודית כללי פומבי 03/01/2019 16/01/2019
מכרז 38/2018: הפעלת תכנית הלב כח אדם פומבי 13/12/2018 20/12/2018
פקיד/ה למשרד הרישוי כח אדם 12/12/2018 16/12/2018
מכרז 43/2018: מרכזת נושא המניעה והטיפול באלימות המשפחה כח אדם פנימי 12/12/2018 27/12/2018
מכרז 42/2018: עו"ס מרכז הורים וילדים כח אדם פנימי 12/12/2018 27/12/2018
מכרז 41/2018: מנהלת מרכז הורים וילדים כח אדם פנימי 12/12/2018 27/12/2018
מכרז 40/2018: עו"ס מש"ה כח אדם פנימי 12/12/2018 27/12/2018
מכרז 34-2018: מכרז לגזבר עירייה כח אדם פנימי 05/12/2018 23/12/2018
מכרז 37/2018: מנהל/ת חשבונות כח אדם פנימי 02/12/2018 11/12/2018
מכרז 25/2018: אישור קיום ביטוחים כללי 15/09/2018 06/10/2018
מכרז 69/2018: פרדמדיק למכרז רפואי מיראז' כח אדם פומבי 20/08/2018 29/08/2018
מכרז 30-2018 לאספקת ארוחות לילדי החינוך המיוחד כללי פנימי 12/08/2018 28/08/2018
מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי-טפסים והצהרה כח אדם 01/08/2018 26/08/2018
מכרז מס' 24/2018: אספקת ארוחות למוסדות חינוך מיוחד בדימונה כללי פומבי 12/07/2018 29/07/2018
מכרז מס 14-2018: הפעלת מרכז יום לקשיש ותכנית קהילות תומכות כללי פומבי 12/07/2018 15/07/2018
מכרז מס' 10/2018: טיפול בפסולת אריזות כללי פומבי 05/07/2018 31/07/2018
מכרז מס 22-2018: אספקת תווי קנייה כללי פומבי 21/06/2018 15/07/2018
מכרז מס' 13-2018: מתן שירותים חברתיים/או הפעלות באירועים עירוניים כללי פומבי 21/06/2018 08/07/2018
הודעה בדבר התקשרות עם ספקים לציוד מחשוב כללי פומבי 15/04/2018 15/05/2018
מכרז מס' 9-2018: שירותי ריסוס והדברה כללי פומבי 22/03/2018 06/05/2018
מכרז מס' 1/2018: מכרז משותף לליסינג כללי פומבי 18/03/2018 24/04/2018
מכרז מס 8/2018: אספקת צבעים כללי פומבי 13/03/2018 26/03/2018
מכרז מס' 21/2017: ליסינג תפעולי לכלי רכב כללי פומבי 05/03/2018 12/03/2018
מכרז מס' 3/2018: הספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט כללי פומבי 15/01/2018 11/02/2018
מכרז מס' 94/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה כללי פומבי 07/01/2018 21/01/2018
מכרז נס' 64/2017: השכרת מבנה לשימוש ייעודי האב כללי פומבי 10/12/2017 08/03/2018
מכרז מס' 93/2017: הפקת סימפוזיון אומנות ופיסול כללי פומבי 06/12/2017 14/12/2017
מכרז מס' 67-2017: אספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט כללי פומבי 23/11/2017 25/12/2017
מכרז מס' 82/2017: רכישת כלי רכב מסחרי חפ"ק כללי 16/11/2017 04/12/2017
מכרז מס' 68/2017: הפעלת תוכניות העשרה בתחום התנועה כללי פומבי 19/10/2017 26/10/2017
מכרז מס' 66/2017: דלק-סולר-שמן כללי פומבי 25/09/2017 22/10/2017
מכרז מס' 41/2017: מתן שירותים וטרינרים שעניינם ביצוע סירוס-עיקור לחתולי רחוב כללי פומבי 28/08/2017 14/09/2017
מכרז מס' 31/2017: הצבת שלטי פרסום על עמודי תאורה כללי פומבי 23/08/2017 10/09/2017
מכרז מס' 61/2017: מכרז לאספקת שירותי פרסום כללי פומבי 31/07/2017 30/08/2017
הזמנה להצעות מחיר לרכישה רמסה למשאית כללי פומבי 11/07/2017 25/12/2017
מכרז מס' 39/2017: הסעות לתלמידים שנה"ל תשע"ח כללי פומבי 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' 19/2017: השכרת מבנה ברחוב הרימון כללי פומבי 14/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' 23/2017: הפעלת יום שוק בשוק העירוני כללי פומבי 17/05/2017 04/06/2017
מאגר יועצים- הקרן לפיתוח דימונה כח אדם פומבי 16/05/2017 18/06/2017
מכרז מס' 24-2017: אספקת שירותי פרסום לעירייה דימונה כללי פומבי 10/05/2017 25/05/2017
מכרז מס' 20-2017: אספקה התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות כללי פומבי 26/04/2017 24/05/2017
מכרז מס' 17/2017: השכרת מבנה במתחם הבריכה הישנה כללי פומבי 15/03/2017 29/03/2017
מכרז מס' 14-2017: אספקת תווי קנייה לעיריית דימונה כללי פומבי 08/03/2017 21/03/2017
מכרז מס' 08/2017: הפעלת קורס חשמלאי מוסמך כללי פומבי 22/02/2017 15/03/2017
מכרז מס 5/2017: אספקת פרחי עונה מסוגים שונים כללי פומבי 25/01/2017 12/02/2017
מכרז מס 77/2016: אספקת שירותי הנהלת חשבונות כללי פומבי 08/01/2017 29/01/2017
מכרז מס' 63/2016: אספקת שירותי מחשוב לעיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה כללי פומבי 14/12/2016 05/01/2017
מכרז מס' 78/2016: הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה כללי פומבי 13/12/2016 01/01/2017
מכרז מס' 75/2016: השכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה כללי פומבי 13/12/2016 25/12/2016
מכרז מס' 79/2016: המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה כללי פומבי 20/11/2016 20/12/2016
מכרז מס' 69/2016: רכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה כללי 29/10/2016 24/11/2016
בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה 2017 כללי פומבי 06/10/2016 15/11/2016
הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת משאיות כללי פומבי 06/10/2016 30/10/2016
מכרז מס' 57/2016: השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית דימונה כללי פומבי 25/09/2016 01/03/2017
מכרז מס' 61: אספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים כללי פומבי 19/09/2016 25/10/2016
מכרז מס' 65/2016: אספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות כללי פומבי 12/09/2016 25/09/2016
בקשות לתמיכה לעמותות הספורט הפועלות בדימונה ללא כוונת רווח לשנת 2016 כללי פומבי 01/09/2016 15/09/2016
מכרז מס' 50/2016: אספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה כללי פומבי 01/09/2016 18/09/2016
מכרז מס' 56/2016: בניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה כללי פומבי 01/09/2016 27/09/2016
מכרז מס' 54/2016: שדרוג והחלפת גג אולם ספורט ע"ש גאון דימונה כללי פומבי 21/07/2016 10/08/2016
מכרז מס' 51/2016: אספקת מזגנים מפוצלים למוסדות החינוך כללי פומבי 14/07/2016 31/07/2016
מכרז מס' 53/2016: מתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה כללי פומבי 14/07/2016 07/08/2016
מכרז מס' 42/2016: השכרת מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה כללי פומבי 07/07/2016 01/09/2016
קול קורא-הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים בכל תחום ההנדסה האזרחית כח אדם 05/07/2016 17/07/2016
מכרז מס' 47/2016: מכרז לתפקיד עובד/ת קהילתי בביה"ס כח אדם פומבי 19/06/2016 05/07/2016
מכרז מס' 39-2016: תכנון והתקנה של כסאות ומושבים אמפי אגם פארק דימונה כללי פומבי 08/06/2016 19/06/2016
מכרז מס' 35-2016: מסגרת לתכנון, אספקה והתקנה סככות הצללה ברחבי העיר דימונה כללי פומבי 02/06/2016 26/06/2016
מכרז מס' 37/2016: מתן שירותים של קצין בטיחות בתעבורה כח אדם פומבי 02/06/2016 08/06/2016
מכרז מס' 33/2016: מכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית כח אדם חיצוני 26/05/2016 29/05/2016
מכרז מס' 21/2016: שירותי גינון בבסיס נבטים כללי פומבי 26/05/2016 15/06/2016
מכרס מס' 36/2016: מתן שירותי מערכת GIS כללי פומבי 23/05/2016 17/07/2016
מכרז מס' 27/2016: עבודות שיפוצים במוסדות רווחה כללי פומבי 06/04/2016 17/07/2016
מכרז מס' 28/2016: רכישת גופי תאורה מסוג LED כללי פומבי 05/04/2016 22/05/2016
מכרז מס' 76/2016: אספקה והתקנת ריהוט כתתי למוסדות כללי פומבי 07/01/2016 11/12/2016

חזור למכרזים פעילים