מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

כח אדם

כח אדם
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
47/2020 25/11/2020 קצין ביטחון ובטיחות מוסדות החינוך (קב"ט ואחראי בטיחות מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 15/12/2020
45 24/11/2020 מנהל איזור איכות סביבה להורדה לחצו כאן 06/12/2020
40 18/11/2020 מכרז לתפקיד עו"ס לטיפול בהתמכרויות להורדה לחצו כאן 01/12/2020
42 18/11/2020 עו"ס לטיפול באלימות במשפחה להורדה לחצו כאן 01/12/2020
18/11/2020 דרוש/ה מ"מ פקח/שיטור עירוני להורדה לחצו כאן 01/12/2020
28 14/09/2020 עו"ס משפחה להורדה לחצו כאן 01/12/2020

הארכת מכרז

כללי

כללי
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
24/11/2020 התקשרות יחיד-מתנ"ס להורדה לחצו כאן 24/11/2021
37 18/11/2020 מכרז להפעלת המרכז הרב נכותי בעיר דימונה להורדה לחצו כאן 08/12/2020

לתשלום המכרז

08/11/2020 התקשרות יחיד-אוניברסיטה בע"מ להורדה לחצו כאן 31/12/2020
27 02/11/2020 מכרז ביטוח רכב וציוד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/12/2020

מסמך הבהרות מס 1

רישיונות

רישיונות

רישיונות

רישיונות

23/04/2020 הודעה על התקשרות עם החברה למשק וכלכלה להורדה לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים