מכרזים כללי

העירייה מפרסמת את המכרזים בעיתון המקומי וב – 2 עיתונים ארציים ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

בפרסום מכרז מצוין אצל מי ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ומה תנאי הסף
של אותו מכרז.

חוברת המכרז עם כל התנאים ניתן לעיין בה טרם רכישתה במשרד הרלוונטי שרשום במכרז (גזברות, הנדסה, חינוך וכו') או באתר העירוני של העירייה תחת הכותרת מכרזים - חוברות מכרזים.

כל התנאים להגשת המכרז ותנאי הסף מצוינים בפרסום המכרז. כולל סיור קבלנים (אם יש לאותו מכרז) תאריך הגשה (סגירת מכרז) ותאריך פתיחת המכרז.

בפרסום המכרז רשום למי ניתן לפנות על מנת לרכוש או לעיין במסמכי המכרז(מחלקת הנדסה לגב' שולה לנקרי קומה ב' בבניין העירייה. מחלקת גזברות לגב' יפה מרציאנו קומה ב' במשרד הגזבר)

מכרזים כח אדם

המכרזים מתפרסמים בעיתון מקומי  ו- 2  עיתונים ארציים, ישראל פוסט ומעריב. וכן באתר האינטרנט של העירייה, תחת הלינק מכרזים.

ניתן למסור את קורות החיים + תעודות המעידות על השכלה רלוונטית לאותו מכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה 3 חדר 303,
בבניין העירייה, או לחילופין בדואר אלקטרוני yaffaz@dimona.muni.il .
ניתן לבדוק אם המייל התקבל בטלפון: 08-6563212.

לתשומת לבכם, בהגשת בקשה למשרה יש למלא:

טופס שאלון למועמד למשרה פנויה  

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז קצין ביקור סדיר כח אדם פומבי 06/04/2019 06/05/2019
מכרז חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מכרז מנהל אגף שפ"ע כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מכרז מנהלת מחלקת גבייה בעסקים כח אדם פומבי 06/04/2019 02/05/2019
מנהל/ת אגף צעירים ברשות כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
קב"ס/ית כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
חשמלאי מוסמך/עוזר חשמלאי כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מנהל/ת אגף שפ"ע כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מנהל/ת מחלקת גביית עסקים כח אדם פומבי 26/03/2019 02/05/2019
מכרז מנהל אגף צעירים ברשות כח אדם פומבי 26/03/2019 30/04/2019
חשב/תאגף נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)-אגף הכספים כח אדם פומבי 25/03/2019 02/05/2019

עבור לארכיון המכרזים