הסדר בפיניציה

במסגרת ההסדר התחייבה החברה לביטחון תעסוקתי לעובדים ב-5 השנים הקרובות, וכן תיפתח בפני החברה האפשרות להתמודד במסלולי פריון במסגרת תכניות ההשקעות המתוכננות של החברה * ראש העיר דימונה, בני ביטון: "פיניציה לא תיסגר ואנו נמשיך לשמור על הסטטוס קוו ולפתח מפעלים

נקודת אור למשבר בדרום: שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, ובכירי משרד הכלכלה, נפגשו הבוקר עם ראשי הערים טל אוחנה ובני ביטון, והציגו את תכנית הסיוע לאזור הנגב המזרחי.

 נציגי המשרד הציגו בפני המשתתפים את פעילות המשרד בתחום התעשייה, התעסוקה והעסקים הקטנים בשלוש השנים האחרונות (כמפורט במצגת המצ"ב), כן הוצגו פתרונות שסוכמו בימים האחרונים, במטרה לתת מענה לבעיות מספר מפעלים באזור שעלו בשבועות האחרונים.

 בשלוש השנים האחרונות היקף ההשקעות של משרד הכלכלה והתעשייה באזור הנגב המזרחי עמד על כ-600 מילש"ח, בתוך כך מענקים למפעלים (על-בד, אבגול, אלביט, דלק סן לעוד), השקעה בתשתיות באזורי תעשייה ובעסקים קטנים ובינוניים. בשלוש השנים האלו ירדה האבטלה באזור ועומדת כיום על 3.9% בעוד בשנת 2017 עמדה על 4.8%.

 בתוך כך, אישרה מנהלת רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה הסדר אשר יבטיח את המשך פעילותו של מפעל פיניציה ואת המשך העסקת 240 עובדיו לתקופה שלא תפחת מ-5 שנים, במסגרת מענק בהיקף של כ-15 מילש"ח. הנהלת החברה הודיעה כי בתקופה  זו היא מתכוונת להמשיך בתוכנית ההשקעות אשר תאפשר למפעל להתייעל לשפר את הפריון, כושר התחרות והרווחיות. 

עוד אישרה מנהלת הרשות לחברת אינופק תעשיות בע"מ מענק בהקיף 3.7 מילש"ח על השקעה בסך של 18,800,000 ש"ח באזור התעשייה נ.ע.ם (אז"פ א'). המפעל צפוי לקלוט עד 50 עובדים. במסגרת התכנית, בכוונת החברה להקים מפעל חדש לייצור אריזות לתעשיות המזון והפרמצבטיקה, העשויים מנייר ממוחזר. המפעל החדש שיקום יתרום באופן משמעותי להפחתת הנזקים הסביבתיים במדינת ישראל כתוצאה משימוש באריזות לא מתכלות. לחברה אושרה הפעלה זמנית של המפעל לתקופה של 3 שנים לפחות באזור התעשייה בירוחם.

 בנוסף, מנהל פיתוח אזורי תעשייה במשרד הכלכלה החליט להמליץ לרמ"י על הקצאת קרקע בשטח של 214 דונם להקמת מפעל קוייס בתחום האמונה, בהיקף סיוע כולל של 24 מילש"ח, אשר יעסיק, עם הקמתו במישור ר.ת.ם מאות עובדים, 100 מהם באופן ישיר. מפעל חיפה כימיקליים יוקם על קרקע שכבר הוקצתה ויעסיק אף הוא מאות עובדים נוספים.

ד"ר נחום איצקוביץ מנהל רשות ההשקעות ציין כי "ההסדר עם פיניציה נבחן על כל היבטיו בעבודה מקצועית, בשיתוף משרד האוצר. ההסדר מבטיח את תעסוקת העובדים ל-5 שנים אשר תנוצלנה לפיתוח כושר התחרות של המפעל. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה תמשיך במאמציה לחזק את התעשייה והתעסוקה בירוחם ובנגב המזרחי". 

 ראשת מועצת ירוחם, טל אוחנה ציינה: "כולנו מחויבים ליציבות הכלכלית חברתית של הישוב. יש לנו כרגע פתרונות מגוונים שיתנו מענה מידי ועתה אנו עם הפנים קדימה, שיפור התעשייה, התעסוקה והשכר של העובדות והעובדים בטווח הארוך".

 ראש העיר דימונה, בני ביטון: "דימונה עברה מהפכה בתחום התעשייה והתעסוקה וירדה מ-16 אחוזי אבטלה לפני 3 שנים, לשישה אחוזים!!! המהפכה הזו תגיע בעזרת כולם גם לירוחם. הגיעה היום בשורה משמעותית לאזור. פיניציה לא תיסגר ואנו נמשיך לשמור על הסטטוס קוו ולפתח מפעלים חדשים לפיתוח האזור".

 

צילום: דוברות משרד הכלכלה