סיכום יום הבטיחות והגהות הרשותי

השבוע התקיים בעיריית דימונה יום הבטיחות והגהות הרשותי, כאשר על הוצאתו לפועל – הונחה סגן רה"ע אריאל ללוש ע"י ראש העיר בני ביטון, שרואה בבטיחות העובדים נושא ראשון במעלה.

כאמור, לאור הנחיית רה"ע בני ביטון – נערך יום בטיחות רשותי בו נטלו חלק עובדי אגף ההנדסה, שפ"ע, והממונים, ואגף הביטחון בעירייה.

לאחר ברכתו וסקירתו הכללית של סגו רה"ע, למעשה נפתח יום העיון שחשיבותו בטיחות העובדים והדרך למניעת תקלות, חבלות ותאונות במקום העבודה.

את יום ההדרכה בבטיחות וגהות העבירו נציגי המוסד לבטיחות וגהות – דורון רמתי, וגבריאל סקסיג, שחידדו את התודעה בקרב העובדים ברשות על אחריותן השילוחית  לפרויקטים ההנדסיים המתבצעים בעיר. כמו"כ דנו בשאלות רלוונטיות של תקלות וחבלות, וכיצד ניתן למנוע אותן בעבודה ולמזער את הסיכונים והתאונות במקומות העבודה.

בתום הדיון והיום הפורה – הוחלט על הקמת וועדת היגוי לבטיחות, שיעמדו לרשותה גם נאמני בטיחות ואלה גם יחד ימפו וירכזו את נקודות ומקומות הסיכון ויביאו את הכלים להתמודדות עם הסיכונים וההמלצות יוגשו לראש העיר, כשעל הפרק ההכשרה וההדרכה של העובדים והמנהלים ברשות בנושא הבטיחות.