פתיחת בית ספר על-יסודי בשכונת השחר

כך החליטה הוועדה העליונה – לפתיחת בתי ספר על יסודיים

בקרוב יוכל בהקמת בית ספר יסודי בשכונת השחר בדימונה.

על הקמת ביה"ס העל יסודי (עי"ס) – הוחלט במנהל לפיתוח מערכת החינוך – של משרד החינוך בירושלים.

בישיבת הוועדה נטלו חלק גם ראש העיר דימונה בני ביטון ומקס פרץ – ראש מנהל חינוך ברשות.

הישיבה התקיימה בסוף ינואר, וההחלטה נתקבלה ב – 23/1/2019.

לבקשת ראש העיר בני ביטון שהעלה את הצורך הדחוף לנוכח ריחוקה של שכונת השחר ממוסדות החינוך הפרוסים בעיר ולנוכח היקף הבניה (3,200 יח"ד – המתוכננות) במסגרת הסכם הגג, מתוכן כבר שווקו קרוב 2000 יחד'.

הוועדה בישיבתה כאמור קיבלה את ההחלטה על הקמת ביה"ס לאור נתוני הבינוי החדש, ולמימוש ההחלטה – הרשות קרי עיריית דימונה תפעל מול מנהל הפיתוח לקידום בינוי המוסד האמור.

על הרשות להיערך לפתיחתו בשנת תשפ"א (דהיינו בעוד שנתיים וחצי).