אישור תושב

ביום שלישי ה25/12/18 יוחל בהנפקת אישורי תושב לשנת 2019. 
לנוחותכם הנפקת האישורים תעשה בבניין העירייה, קומה א', אצל מתניה זילברמן, החל מה19.2.19.
הנפקת האישורית תתבצע: 
בימים א', ד', ה'- בין השעות 08:30-14:00. 
ביום ג' בין השעות 08:30-12:00, 16:00-18:00
לנוחותכם מצורפות הנחיות לשם קבלת אישור.
דגש נוסף להנחיות- יש להביא אישור על צריכת מים (אישור תשלום חשבון מים).
בברכה, 
עיריית דימונה