שיפוצי קיץ בדימונה

החודש יצאו מס' צווים להתחלות עבודה וביצוע לפרויקטים ביניהם ישנים וחדשים כאחד

תוך מס' ימים יוחל במקבץ שיפוצים במתחם המרכז הרפואי מיראז'.

הקבלן הזוכה: ח.ג. מרכז הבנייה והשיפוצים ב"ש. הפיקוח על עבודות אלו – הינו של חברת שלי אמנון הנדסה בניין. ופרק הזמן שהוקצה לקבלן לסיום השיפוצים הינו 14 יום.

 • הנגשת מועדון הפיס בנווה חורש: גם כאן תחל העבודה של הקבלן הזוכה ח.ג. מרכז הבניה – גם על עבודה זו יפקח אמנון שלי הנדסת בניין. והעבודה תוחמה ל – 14 יום דהיינו שבועיים מתחילתה.
   
 • שיפוץ אנדרטת מ"ד המעפילים: הקבלן הזוכה מנוליד חירות מערכות מראשל"צ, העבודות יכללו הכשרתה מחדש של האנדרטה, טיפול בצנרת ובגדרות, כך שהאנדרטה והמזרקות שלה ישובו לפעולה. העבודה תוחמה ל – 14 יום והפיקוח על העבודות יהיה של אמנון שלי הנדסת בניין.
   
 • שיפוץ גן ילדים – ש"כ יוספטל: השיפוץ יכלול עבודות פיתוח והכשרת הגן לקליטת תלמידים לקראת שנה"ל.     

פיקוח העבודות נמסר לי שלי אמנון הנדסת בניין והקבלן המבצע – ר.ג.ס. עבודות עפר ובניין בע"מ מב"ש. העבודה תוחמה ל – 21 יום מיום תחילת השיפוצים.הגבהת צומת קטלב – פרג – ע"ב פיתוח: עבודה בה זוכה הקבלן/החברה ר.ג.ס. עפר ובניין. צו התחלת העבודה יצא  מתחילת החודש (2/7/19). הקבלן החל בעבודות, העבודה תוחמה והוגבלה ל – 30 יום וחברת הפיקוח תהיה לודן תשתיות ובינוי.

 • שיפוץ וריצוף בשכונת ניצחון: בעבודת שיפוץ וריצוף זו שלה הוצא צו התחלת עבודה – זכה הקבלן הדימונאי       אבוקוש ובשל היקף עבודת השיפוץ והריצוף בשכונה העבודה תסתיים תוך 75 יום מיום תחילתה. הפיקוח על העבודה הנ"ל הינו של חברת אורי עטר הנדסה.
   
 • הקמת שבילי אופניים – רחוב המעפיל: תוך 30 יום על הקבלן לסיים את העבודה עפ"י התחלת הצו שיצא בתאריך 2/7/19 . הקבלן שזכה בעבודות ההקמה של שבילי האופניים הוא אבוקוש מדימונה והפיקוח על עבודות אלה נמסר לידי שלי אמנון הנדסת בניין.
   
 • הנגשת גן משחקים – לצרכים מיוחדים: צו התחלת העבודה לביצוע ההנגשה יצא כבר בתחילת החודש, והעבודה כולה תוחמה ל – 30 יום ביצוע. הקבלן הזוכה ר.ג.ס. ע"ב עפר בע"מ והפיקוח יהיה של אבי דהן סמנכ"ל הקפ"ד.
   
 • עבודות פיתוח באצטדיון העירוני: כמו רוב צווי התחלת העבודה, גם צו זה יצא מתחילת החודש, ועבודות הפיתוח באצטדיון תוחמו ל – 21 ימי ביצוע וסיום. הקבלן הזוכה ר.ג.ס. ע"ב עפר ובניין בע"מ והפיקוח על עבודה זו יהיה של אבי דהן סמנכ"ל הקפ"ד.