דימונה בונה חזון ומיתוג

איך למשוך צעירים שיגיעו, ישתכנו ויבנו את ביתם ועתידם בעיר? מה סדרי העדיפות, ומה יגרום לאנשים לא רק להישאר אלא גם להגיע מבחוץ ולהצטרף לקהילה הדימונאית? * עיריית דימונה על שלוחותיה יחד עם תנועת אור בונה בימים אלו ממש את התוכנית שתקבע – דימונה לאן בעשורים הב

בונים חזון לדימונה – איך עושים זאת, מה יהיה תוכנו? במה להתמקד בחזקות? בתיקון והעלמת החולשות?

איך למשוך צעירים שיגיעו, ישתכנו ויבנו את ביתם ועתידם בעיר? מה סדרי העדיפות, ומה יגרום לאנשים לא רק להישאר אלא גם להגיע מבחוץ ולהצטרף לקהילה הדימונאית?

עם שאלות אלה ואחרות שהן אקוטיות, משמעותיות ועשויות לקבוע עתידה של כל עיר, התמודדו בכירי עיריית דימונה תוך כדי סיעור מוחות, עם חילוקי דעות. הסכמות, לבטים, ומה לא, בעצם?

במשך יום שלם כשהם מבודדים בבניין תנועת אור שמובילה את התהליך ניסו בכירי העירייה לגבש מס' עמדות שיהוו נקודות מפתח – בהן יתמקדו ומהן יפתחו, ושמתן מענים ריאליים תלויי תקציב נאות בוודאי יזניקו את דימונה לעידנים חדשים, כאשר המטרה היא חשיבה אחת, חשיבה על ייחודיות שתאפיין את העיר, אפיון או מותג שיהפוך לאבן-שואבת, ומקור משיכה לתושבים מחד ולמצטרפים אליהם מהמרחב הדרומי המרכזי או הצפוני של הארץ.

בתום שיח ראשוני – שמיקד את הצוות הבכיר והמוביל בעירייה, התחלקו החברים לקבוצות מיקוד קטנות יותר כך שכל קבוצה דנה, מיצתה, ובאה עם סיכומים תמציתיים בנושאים בהם היא דנה.

לדוגמא הבכירים התחלקו לקבוצות כאשר כל קבוצה דנה.

למשל: צעירים וסטודנטים, תיירות ואורחים, גיל שלישי, עסקים, יזמות ויוזמות, משפחות, מיתוג. כל נושא לכל קבוצה, כאשר הקבוצה מעמיקה בו מעלה הצעות, ואם יש צורך במיפוי צרכים אזי כל קבוצה ציינה זאת.

בתום יום עיון ארוך אך ממצה, הצוותים והכוונה לבכירי העירייה – הנושאים תפקידים בכירים וקובעים מדיניות, יפגשו כל אחד בקבוצתו עם המנחה שלה ובמשך מס' חודשים יתוו דרך, שהיא מוסכמת, ושתקבע את המדיניות וזאת תועלה כתוכנית עבודה שתנחה את העבודה והעובדים בשירות התושבים.

מובן שבשלבים הבאים, גם נציגי התושבים ייטלו חלק בקבוצות, ויביאו למעשה את הקול של התושב, שאיפותיו ורצונותיו לתוך אותה תוכנית עבודה מחייבת – בשירות דימונה כעיר עם הפנים לעתיד יחד עם תושביה.

יחד יקבע גם מה יהיה המיתוג המוביל למציאת פתרונות ומענים על שאלות בפתיחת הכתבה ואחרות שיעלו במשך הדיונים בהצלחה לדימונה – חתם ראש העיר בני ביטון בדברי ברכתו למשתתפים, כי הכל,זה  אבל הכל למען טובת דימונה ותושביה.

אחד התכונות שתנועת אור – מובילה ומנחה את נושא חזון דימונה, שהפעם מדובר בתנועה שהרקורד שלה הוא עשייה אמתית בנגב, ובגליל, הרבה בנגב (התיישבויות, חיזוק ישובים קיימים, מעורבות והתערבות לטובת ישובים בהחלטות ממשלה). אור הינה תנועה שמאמינה שיש עוד הרבה לעשות כדי להקים את המדינה ומכאן גם להמשיך לקיים להקים ולהפריח את הנגב ועריו, בראייה ייחודית משתפת ומשלבת כדי ליזום, לחיות ולהשפיע.