פועלים ביחד לקיץ שקט ובטוח

מתחילת השנה נרשמו 187 דוחות על מטרדי רעש!

המחלקה לביטחון קהילתי בעיריית דימונה, בשת"פ עם תחנת משטרת דימונה והיחידה לשיטור העירוני, נערכות לקיץ שקט ובטוח. בראש סדר העדיפויות לקראת הקיץ, מניעת הקמות רעש וקידום רווחת התושבים.

תקנות הרעש הן: חל איסור להקים רעש בין השעות 14:00-16:00 ובין השעות 23:00-07:00 למחרת. בערב יום המנוחה ומוצאי יום המנוחה מהשעה 24:00-07:00 למחרת.
לרעש הנובע משיפוצים, השעות המותרות הינן 20:00-07:00.

חל איסור להקים רעש חזק או בלתי סביר בכל שעות היממה ללא קשר למקום ביצוע העבירה. 

אם קיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה של רעש חזק, שוטר מוסמך להיכנס, ללא צו לכל מקום ולנקוט אמצעים סבירים להפסקת העבירה.

הרובד המרכזי של שיתוף הפעולה פועל למניעה והסברה: לאורך כל שנה"ל התקיימה תוכנית מניעה נרחבת בשלושת התיכונים:  אפלמן, להימן וזינמן. במסגרת התוכנית, שוטרי היחידה לשיטור עירוני קיימו סדנאות והרצאות במגוון נושאים לקידום איכות החיים: מניעת שימוש בסמים ואלכוהול, ונדליזם, בטיחות בדרכים ומניעת הקמות רעש.

ברובד השני השיטור העירוני פועל לאכיפה של חוקי הקמות הרעש, שפיכת אלכוהול במקומות ציבוריים ועוד: שוטרי היחידה לשיטור עירוני, מגיעים פיזית למוקדי הרעש שבהם נשמעת מוזיקה בעוצמה גבוהה ומסבירים עוד לפני התלונה שיש להפסיק את מקור הרעש. בכך הם מתריעים ומונעים מצב שבו המוזיקה תהפוך להקמת רעש מטרידה. במידה וישנה תלונה השיטור העירוני אוכף את החוק ע"י מתן דוחות והחרמת ציוד. בשנת 2019 חולקו סה"כ 187 דוחות על הקמות רעש.

תחנת משטרת דימונה, השיטור עירוני והמחלקה לביטחון קהילתי בעיריית דימונה קוראים לתושבים לנהוג עפ"י חוק ובכך תישמר רווחת כולנו ואיכות החיים בעירנו. עיריית דימונה מאחלת לכל תושבי העיר קיץ שקט ובטוח.