החלו עבודות לקירוי ארבעה מגרשי ספורט

בנוסף, החלו עבודות לשיפוץ משרדי הרווחה וכן להנגשת כל השירותים בבתי הספר בעיר * העלות: מאות אלפי שקלים לכל מיזם

עכשיו, אחרי שהבחירות, הן לרשויות והן לכנסת נמצאות מאחורינו, אפשר להתפנות ביתר שאת להתחלה והשלמה של מיזמים, קטנים כגדולים.

לאחרונה חתם ראש העיר, בני ביטון, על שורה של צווי עבודה לביצוע מיזמים ברחבי העיר, הכוללים בנייה, השלמה ושדרוג.

כך, למשל, לאחרונה התפרסם מכרז לתכנון וביצוע קירוי למגרש כדורסל אשר ברחוב הגפן בעיר. במכרז זה זכתה חברת "מ.ע.א ביצוע פרויקטים בע"מ" מרמת ישי.

את העבודה החלה החברה הזוכה לבצע כבר בשבוע הראשון של חודש אפריל.

תקופת העבודה, על פי החוזה שנחתם עם החברה, לא תעלה על ארבעה חודשים, כך שעד הקיץ הקרוב יוכלו תושבי השכונה ליהנות ממגרש מקורה ומשודרג לעילא ולעילא.

מיזם נוסף, שני: שיפוצם ושדרוגם של משרדי הרווחה בעיר. כאן זכתה בעבודות חברת "ח.ג מרכז הבנייה והשיפוצים בע"מ" מבאר שבע. העבודות החלו במחצית החודש שעבר והן אמורות להסתיים כבר בימים אלו, כחודש מיום תחילת ביצוען. 

מיזם נוסף, אולי הכי חשוב כיום: הנגשת ראיה ושמיעה וכן שיפוץ חדרי השירותים בבתי הספר בכל רחבי דימונה.

העבודות הוטלו על חברת "ב.ד כהן חברה לבניין בע"מ" מאשקלון. על פי החוזה העבודות תסתיימנה עד 60 ימים מרגע התחלתן.

מיזם נוסף, שעליו ראש העיר ביטון בשבוע שעבר הוא עבודות תכנון וביצוע קירוי למגרשי ספורט בבתי הספר דקלים, עמי אסף ורבין.

העבודות בבתי הספר הללו זהות לזו שמבוצעת ברחוב הגפן והן אמורות להסתיים לא יאוחר מחודש ספטמבר הקרוב.

המהנדס אמנון שלי מחברת "שלי אמנון הנדסת בנין" מונה לשמש נציג ומפקח על ארבע עבודות אלו מטעם העירייה/החברה הכלכלית.

על פי הערכה ראשונית, מדובר בעבודות שיפוץ בעלויות מצטברות המגיעות לכדי מאות אלפי שקלים כל מיזם. יוער כי רוב מכרזי העירייה בנושאי שיפוצים, תשתיות ובנייה עוברים דרך החברה הכלכלית בניהולו ופיקוחו של המנכ"ל המהנדס אבי היקלי וסגנו המהנדס אבי דהן.