על הרשות לפרסם דו"ח שנתי אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה (סעיף 1 לחוק) אחת לשנה ולא יאוחר מהראשון ביולי כל שנה. בהתאם לתקנות, על הדו"ח לכלול שורה של נושאים, המפורטים בתקנה 4. רשימת הנושאים שבתקנה 4 אינה רשימה סגורה, וכל רשות רשאית לכלול בדו"ח השנתי נושאים נוספים שלדעתה מן הראוי שיופיעו בדו"ח השנתי.

לדו"ח פעילות לשנת 2014 לחצו כאן
לדו"ח פעילות לשנת 2016 לחצו כאן