תכניות הורים ילדים

במסגרת המרכז יופעלו תכניות להורים ולילדים, בהתאם לתכנית העבודה של המרכז ובהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד.

ניתן לפנות למרכז הורים ילדים לפרטים נוספים.

טיפול זוגי ומשפחתי

תכנית זו ממומנת על ידי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון ומיועדת לכלל המטופלים באגף הרווחה וכרוכה בתשלום של 25 ₪ למפגש. הטיפול מציע לכלול לעיתים את הילדים ובכך מספק מענה כולל למשפחה.

נתיבים להורות

תכנית המתואמת באופן אישי למשפחה דרך הערכה מקצועית ושיטתית לפיה בונים תכנית טיפול מותאמת לצרכי המשפחה. מטרת התכנית היא צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת ההתפתחות התקינה של הילד, סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים, שימנע הזנחה והתעללות.

מרכז הורים- ילדים

כתובת
רחוב שקד 2
שעות קבלת קהל
בתיאום טלפוני