המיזם המשותףפיילוט ייחודיי וחדשני המתקיים בעיר דימונה,  פרי שיתוף פעולה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הקרן לילדים בסיכון של הביטוח הלאומי וקרן רש"י ועמותת יחדיו.  עיריית דימונה נבחרה לערוך את הפיילוט בעיר במטרה לסייע למשפחות נבחרות, בכל תחומי חייהם, ובשיפור הרווחה המשפחתית של הורים וילדים. בין המענים הניתנים למשפחות ניתן למצוא סיוע רגשי וחומרי, קואצ'ינג אישי, הדרכה הורית, סיוע לימודי לילדים, ופעילויות העשרה ופנאי.

בקרוב עתיד להיפתח שלב ב' בתוכנית שמטרתה לסייע למשפחות ולילדים ולמנוע הוצאת ילדים מביתם.