מטרת תחום ההכנה לצה"ל ושירות משמעותי היא להנגיש מידע, לעודד ולהכין את הנוער לצבא, לשירות לאומי ולשירות משמעותי וכן עידוד יציאה לשנות שירות ומכינות טרום צבאיות. במסגרת זו אנו מכינים את התלמידים לצו ראשון, הכנה ליום המאה לתלמידות וחשיפה לקומונות שנת שירות והמכינות הקיימות ברחבי הארץ. כמו כן, במסגרת זו, הוקם חדר הכנה לצה"ל במועדון הנוער סברס88 המופעל על ידי חיילים וחיילות פרק משימה ומעניק מענה בנושא לנוער בשעות אחה"צ והערב. מענה של חיילים וחיילות קיים גם בתוך התיכונים בשעות הבוקר. המחלקה עובדת בנושא זה בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון, עם ארגון אחריי! בבתי הספר, וכן קיים שיתוף פעולה עם תנועות וארגוני הנוער שמטרתם לקדם שירות משמעותי ושנת שירות ומכינות – "אחריי!",  "שולפים",  "הנבחרת".

הכנה לצבא ושירות משמעותי

הכנה לצבא ושירות משמעותי

ימית רווח
יועצת לקידום מעמד האישה / ממונה מניעה הטרדה מינית
08-6563226